Geonapló

Nyilvános, de nem annyira. MOLNÁR GUSZTÁV blogja


Hozzászólás

Para bellum

Válaszként is Alkibiadésznek

(Alcibiades Siculus. március 21, 2018 8:48 du.)

Luttwak egy youtubos videója volt rám nagy hatással, amiben a fő gondolatmenet a demokrácia-exportot bírálta, de a bombázást ott is érvként adta elő. AZt mondta, hogy az USA-nak elégséges bombázással kikényszeríteni egy rezsimváltást. “dobd le a bombát, és menj tovább”. Ezen érv kapcsán goldolkodtam el először azon, hogy az USA nagyhatalmi pozícióját már azzal hosszú ideig konzerválni lehet, ha a “liberális hegemóniából” kidobják a ballasztot, a “liberálist”. ELjöhet az idő, amikor az USA e két dolog közt választ: vagy megmarad liberális középhatalomnak, vagy a nagyhatalmi csizmát kiteszi az asztalra (a la Luttwak).

A „helyzet fokozódik” (ezt idéztem már jó párszor, de mit csináljak, egyre aktuálisabb): éppen Angliáról, pontosabban a „perfid Albion”-ról készültem valamit írni (fogok is), amikor Trump McMaster tábornok helyébe (akire alig több, mint egy hónappal ezelőtt, a müncheni biztonságpolitikai konferencián az európaiak még megpróbáltak úgy tekinteni, mint a Fehér Ház „igazi” képviselőjére) John Boltont nevezte ki nemzetbiztonsági tanácsadónak (ehhez nem kell szenátusi jóváhagyás).  Ezzel Amerika közelebb került ahhoz a két regionális háborúhoz, amelyről előző válaszomban írtam.

De azt hiszem, igaza van Richard N. Haasnak, a New York-i Council on Foreign Relations elnökének, aki szerint ennél jóval többről van szó: „Donald Trump – írja egyik, Bolton kinevezésére reagáló tweet-jében – három fronton is készen áll a háborúra: a politikain Bob Mueller [különleges ügyész] ellen, a gazdaságin Kína és mások ellen, a tényleges fronton pedig Irán és/vagy Észak-Korea ellen. Ez a legveszedelmesebb pillanat a modern amerikai történelemben – és ezt nagyrészt mi idéztük elő saját magunknak, nem az események.”

Ezt persze értelmezheted úgy, hogy Boltonnal eljött az a pillanat, amikor az USA a „liberális hegemóniából” végleg kidobta a liberális ballasztot, és a nagyhatalmi csizmát kitette az asztalra. Engem ez nem zavar (sőt), hiszen miután meggyőződtem arról, hogy Trump és az egész amerikai hatalmi elit tulajdonképpen nem akar kiegyezni senkivel, csak abban bízhattam, hogy akkor majd kiegyeznek egymással azok, akiknek ez nem tetszik. Ettől még messze vagyunk, de a „trade war” és Bolton (és Pompeo a State Department élén) majd segít.

A kérdés csak az, hogy ezek után miben bízhatnak azok a kelet-európai államok, amelyek mostanában kézzel-lábbal igyekeznek Amerikába kapaszkodni. Abban, hogy Trump ledobja a bombát Koreára és Iránra, és majd könnyedén tovább áll? És éppen rajtuk fog segíteni?

De ne túlozzuk el a dolgokat. Állítólag Trump megmondta Boltonnak, hogy aztán nehogy „neki” háborúba keveredjen, és az meg is igérte, hogy jó fiú lesz. A Sky News-nak pedig már ennek szellemében idézte a latin közmondást: Si vis pacem, para bellum (ha békét akarsz, készülj a háborúra).

Úgyhogy nyugalom, lesz ez még jobb is.

Reklámok


4 hozzászólás

Válaszok a hozzászólásokra, kérdésekre

Ne haragudjatok, hogy általában nem tudok azonnal válaszolni a hozzászólásokra vagy az e-mailekre, de az a helyzet, hogy nem könnyű megbirkózni azzal az irtózatos információ-özönnel, ami naponta rám zúdul (még akkor is, ha igyekszem jól megválogatni a forrásaimat). De mindig nagyon figyelmesen elolvasom ezeket a kommentárokat, hiszem magam sem csinálok egyebet ebben a készülő könyvben, mint hogy kommentálom mások véleményeit vagy magukat az eseményeket (néha a kettő között a határ elmosódik).

És még egy bevezető megjegyzés: mivel nagy tisztelője vagyok Leo Straussnak és az ő atyamestereinek, Maimonidésznek és Spinozának, én is úgy vélem, hogy nem kell mindig mindent explicit módon kimondani ahhoz, hogy a „tévelygőknek” „utat mutathassunk”, különösen, hogy magunk is egyfolytában tévelygünk, és útmutató jeleket keresünk. Ezt a módszert egyrészt stiláris megfontolásokból követem, másrészt pedig a nyilvánosság cenzúrája miatt. Itt most ne a magyar viszonyokra, hanem egyáltalán a nyugati világ súlyos kétértelműségeire gondoljatok, amelyekre néha csak szintén kétértelműen vagy kriptikusan lehet adekvát módon reagálni. („Kriptikusan” = „altemplomi” módon; a szó másik – itt használt – jelentése megtalálható a nagy-Eckhardt I. kötetének 497. oldalán; 1987-es kiadás.)

 

Alcibiades Siculus.
február 18, 2018 2:47 du. Szerkesztés

Nem is olyan rég volt neked is egy kérdésed a háborúról. A blogra és arra a kérdésedre együtt írom, hogy:
– a geoökönómiai csapda nemcsak a galamb Norman Angell, hanem az aradi születésű és héja (!) Edward Luttwak számára is evidencia – kíváncsi vagyok, te hogyan látod ennek visszatartó erejét;
– a gazdasági kényszerhez hozzá kell adni a kölcsönös nukleáris elrettentést és a „gázcsappal való elrettentést”;
– továbbá, hogy a politika sokkal jobban intézményesült az 1. v.h óta: a „deep state” és más hatalommegosztási trükkök képesek visszafogni a narcisztikus vezetőket, akiknek személyes döntései kevesebbet nyomnak a latba, mint régen; a közvélemény szerepe is megnőtt a politikai „akaratképzésben”;
– nem utolsó sorban tudjuk azt, amit az 1. v.h kirobbantásakor nem tudtak, vagy nem akartak tudni: hogy nem lett jó vége.

Mindez nem jelenti, hogy proxi, lokális, korlátozott intenzitású konfliktus nem lehetséges, annál is inkább, amit liberális szerzők úgy írtak le, hogy az „erőforrások átválthatatlanok egymásra”, azaz pénzzel sem lehet mindent elérni, mint ahogy fegyverrel sem. Igaz ők mindjárt a kulturális (soft) fegyverekben találták meg a nagy megoldási lehetőséget a fenti átváltási problémára.

Két dologra reflektálnék:

1) Luttwak néhány írását én is ismerem, nagyon okos fickó. Ami a „geoökonómiai csapda” visszatartó erejét illeti, elég, ha Luttwak egyik 2018. januári cikkének  csak a címét idézem: It’s time to bomb North Korea. (De az alcíme se rossz: Destroying Pyongyang’s nuclear arsenal is still in America’s national interest). Luttwak perspektívája persze teljesen más, mint az enyém: ő – legalábbis ebben az írásában – nem geopolitikát művel, hanem war policy-t. Vagyis amellett érvel, hogy miért kellene Amerikának lebombáznia Észak-Koreát.

Az én szempontomból ez csak annyiban fontos, hogy növeli valamelyest egy új koreai háború esélyeit, mert Luttwak, aki kezdettől fogva Trump híve volt (lásd itt) – és ez azért kicsit más, mint azért szurkolni, hogy Trump legyen az elnök, mint én tettem –, 2017. júliusi TLS-cikkében pedig azzal biztatta az amerikaiakat, hogy a Trump-dinasztia („a Donald” és Ivanka) uralma 16 évig fog tartani, nyilván egyik formális vagy informális tanácsadója az elnöknek.

Luttwak bánáti, pontosabban aradi backgrounjáról tudtam, a The Guardian egyik 2015. decemberi „long read”-jéből (The Machiavelli of Maryland). De a szerző (Thomas Meaney) szerintem néhány dologban téved. Ezeket írja: „Luttwak’s earliest memory is of being carried, aged three, on the shoulders of a Red Army soldier who was billeted at his parents’ villa in the region of Romania known as the Banat, where his father was a prominent merchant. Though the Banat was close to the epicentre of the second world war, it was never directly occupied by the Germans. Luttwak grew up speaking Romanian, Vlach and French, but his mother tongue, as was common among the Jewish population of the region, was German.”

Egyrészt nehezen tudom elképzelni, hogy „vlach nyelven” is beszélt (ha már románul úgy is tudott), másrészt a bánáti és aradi (mert hogy Arad nem tartozik a Bánáthoz) zsidók túlnyomó többségének anyanyelve a magyar volt, bár kétségtelenül voltak köztük német anyanyelvűek is. De erről Aradi Jocó (Schreiner József) biztosan többet tudna mondani (ez jó alkalom lesz arra, hogy őt is bevonjam ennek a blognak az olvasói közé).

Végül még egy dolog Luttwakról: évek óta ott rostokol a polcomon The Grand Strategy of the Byzantine Empire című könyve (Harvard University Press, 2009), de még nem jutottam hozzá, hogy elolvassam. De meg fogom tenni, ha addig élek (is), különösen, hogy most esténként – kikapcsolódásképpen – Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire című örökbecsű művének teljes – nyolc testes kötetre rúgó – kiadását olvasom. Még csak az első kötet vége felé tartok – a bölcs és őrült császárok micsoda kavalkádja! –, de ha eljutok a 4. kötettel kezdődő Bizáncig, majd Luttwakot is előveszem, annál is inkább, mert újabb harcias kirohanásaival némileg ellentmond a könyve előszavában megfogalmazott „stratégiának”: „While many are interested in the culture of Byzantium, it is the epic struggle to defend the empire for century after century against an unending sequence of enemies that seems to resonate especially in our own times. This book is devoted to one dimension of Byzantine history: the application of method and ingenuity in the use of both persuation and force – that is to say, strategy in all its aspects, from higher statecraft down to military tactics.” (IX. o.) (Kiemelések tőlem – M. G.)

Hát, nem tudom, hogy  a „módszeresség és zsenialitás” kettős skáláján Donald Trumpot pontosan hol is lehetne elhelyezni.

2) Azt mondod, hogy ha a „nagy háború” pillanatnyilag ki is zárható, „proxi, lokális, korlátozott intenzitású konfliktus” lehetséges. Az előbbivel kapcsolatban én Graham Allison véleményét osztom, aki szerint „az Egyesült Államok és Kína közötti háború nem elkerülhetetlen, de nagyon is lehetséges”. Erről szóló könyve (Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?) tavaly ilyenkor jelent meg, mutatvány-fejezetét lásd itt.

De a hangsúlyt most a regionális háborúkra tenném (Korea, Irán). A legutóbbi bejegyzésem is arról szól (na jó, arra utal), hogy egy „kis” háború – aminek a valószínűsége elég magas – azért lehet fatális Amerika számára, mert miközben a részben látható, részben láthatatlan amerikai elit nem idegenkedik tőle (enyhén szólva), a közvéleményt egy újabb közel-keleti vagy koreai háború „felrobbanhatja”, nem beszélve a globális geopolitikai konzekvenciákról.

*

Részlet Bozóki Zoltán február 18-i e-mailjéből:

Az ember nem csípi se a kínaiakat, se az oroszokat se az amerikaiakat, se a franciákat. A németek azok, akikért bolond fejjel mindig is rajongtunk úgy általában. Nagyon tetszett, amit arról írt, hogy ha még lett volna 10 békeév, akkor talán fennmarad Nagy-Magyarország, és, hogy az ember arra is lehet büszke, hogy megpróbált(unk) valamit, ami majdnem sikerült.

Pontosan erről (vagy erről is) írtam a blogomon is elérhető két hosszabb tanulmányomban (lásd itt és itt).  Mivel úgy látom, érdekel ez a téma, szerintem el fogod olvasni őket. Mint ahogy én is elolvastam a te háborút képletbe foglaló fizikusodról szóló írást (lásd lentebb). De azért az első, 2013-ban megjelent tanulmány záró sorait csak muszáj ide-idéznem:

Volt egy a maihoz – és talán valamelyest a környékbeli maiakhoz – képest egészen más lélegzetű, de a többieknél semmivel sem jobb vagy rosszabb nemzeti államunk, amelyet megpróbáltunk megcsinálni. Nem sikerült és elbuktunk. De legalább volt, és erről soha ne feledkezzünk meg.  

Még annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban, hogy amikor Max Hastings brit történésznek azt a véleményét idéztem, hogy a múlt század elején Németországot „szinte semmi sem akadályozhatta volna meg abban, hogy húsz éven belül békés eszközökkel Európa uralkodó hatalma legyen”, ezzel természetesen azt is „kimondtam”, hogy ez Magyarország fennmaradását is garantálhatta volna.

*

Bozóki Zoltán
február 25, 2018 7:09 de. Szerkesztés

Tisztelt Molnár Úr!
Ön (illetve az idézett szerző) azt írja, hogy a nemzet (kultúra) nyugat-európai illetve kelet -európai felfogása közötti alapvető különbség, hogy az előbbi elpusztíthatatlannak gondolja azt, míg az utóbbi nem. Kérdésem, hogy a római birodalom bukása nem igazolja-e egyértelműen a mi felfogásunk helyességét, rávilágítva a nyugatiak tragikus naivitására?
Üdvözlettel,

Huhh! Ez most túl nagy falat, és nem akarom nagyon elnyújtani sem ezeket a válaszokat. De Chantal Delsol véleményére és a (nyugat-)római birodalom bukására is visszatérek még, különösen, hogy ez utóbbival kapcsolatban Gibbonra igencsak lehet támaszkodni. Azzal kapcsolatban pedig, hogy Bizánc hogyan tudott olyan elképesztően hosszú ideig fennmaradni, Gibbon mellett majd megpróbálom „szóra bírni” Luttwakot is. – Annál is inkább, mert a dolog már 1983-ban (!) is foglalkoztatott (vö. Félelem a szabadságtól, avagy miért halódott Hellász tizenhat évszázadig? in: M. G. Alternatívák könyve, II., 2007, 330-340.)

*

Bozóki Zoltán március 9-i e-mailje:

Kedves Gusztáv!

Szeretnék válaszolni arra, amiket az utóbbi napokban írtál a blogodban. Sajnos az kell, hogy mondjam, hogy nincs olyan, hogy mérsékelt jobboldal. Tudom, hogy van rá igény, látom, hogy Hódmezővásárhelyen és régebben Esztergomban (Veszprémben) is azért nyert független jelölt, mert az emberek szeretnének mérsékelt jobboldalt. Ezek pont nagyon is jobboldali városok, ahol nem szeretik a Fideszes nagypofájúakat. De nincs jobb. Csak az van, ami a Csurka mondott: a legrosszabb Fideszes is jobb, mint a legjobb MSZP-s (nem Fideszes). Én is nagyon gusztustalannak találom, hogy eddig azt mondták a jobboldalon, hogy Vásárhely milyen szuper jobboldali hely, most meg azt bizonygatják, hogy midig is egy kommunista porfészek volt. Én is utálok sok mindent a mostani Fideszben és az én ízlésemnek is jobban megfelelne egy mérsékeltebb jobboldal, de ez fából vaskarika. Nincs középút. Orbánnak az a zsenialitása, hogy folyamatosan azon a ponton egyensúlyoz, ahol a legjobban kifeszíti a teret (elválasztja a szart a májtól, ha úgy tetszik), de még nem feszíti túl a húrt (bár a húr sokkal jobban feszül, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt hála Istennek). 

Én így látom.

Üdvözlettel,

BZ

Szándékomban van – még április 8. előtt – írni valamit a Fideszről (Mi a bajom a Fidesszel? – ez a tervezett címe), de ez a belpolitikai vonatkozásokat csak annyiban fogja érinteni, amennyiben az feltétlenül szükséges. A geopolitikai vonatkozásokba is szinte belebetegszem, de itt azért legalább van tétje a dolgoknak.

*

Bozóki Zoltán
március 18, 2018 8:02 de. Szerkesztés

Kedves Gusztáv!
Ismered ezt?:
https://interestingengineering.com/physicist-predict-wars-using-mathematical-algorithms
Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre egy ilyen algoritmus használhatóságáról.
Üdvözlettel,
Zoltán

Elolvastam a nagyon érdekes cikket, és elég hiányos matematikatudásommal arra a következtetésre jutottam, hogy a szóban forgó fizikus (Sean Gourley) inkább a háborúk befejezésével vagy befejezésének módjával kapcsolatban próbál meg valamilyen általánosabb képletet felállítani. Vagyis a cím eléggé félrevezető, és én így módosítanám: „Physicist can end conflicts (vagy még inkább: can find better ending of conflicts) using mathematical algorithms.” Ha úgy gondolod (vagy úgy gondolja bárki más), hogy ezzel a képlettel előre lehet látni a háborús konfliktusokat is, akkor ezt írd meg (vagy írjátok meg) nekem.

*

Alcibiades Siculus.
március 19, 2018 9:58 du. Szerkesztés

Utolsó hozzászólásomban öt érvet soroltam, ami a háború ellen szól. Ezek közül a nukleáris elrettentésnek a legerősebb a visszatartó ereje. Vagy mégsem? Csak úgy rátenyerel valaki az indítópultra, csak mert narcisztikus személy, és van az asztalán “egy nagy piros gomb”?

Azt is tisztázni kellene, hogy milyen szereplők között tartanád valószínűnek a háborút? Két atomhatalom közt? Egy nagyhatalom (atomhatalom, vagy sem) és katonailag jelentéktelen szomszédjai, afrikai törzsek közt? Az EU tagállamai közt? A NATO, OECD államok között? Két egyformány gyenge harmadik világbeli állam közt? Mindegyik csoportban más és más a valószínűség. Ezért tartom sántának az 1. v.h analógiát. Kenneth Waltz szerint a Makakbeusok háborúja, vagy a háborúzó kínai dinasztiák legalább ennyire erős analógiákat adnak, mint az 1. v.h. Mások pedig éppen az 1. v.h UTÁNI “twenty year’s crisis”-t tartják “kétségbeejtően” hasonlónak a mai állapotokhoz, azaz ők a 2. v.h-t tekintik az analógia premisszájának.

A háború fogalmának kiterjesztése a “belső háborúra” olyan lépés, ami miatt a régi vágású geopolitikusok “berzenkedni” szoktak, ugyanis a geopolitika a “tektonikai” tömbök mozgását nézi, nem érdeklik a részletesebb “földtani”, “biológiai”, “kémiai” folyamatok. Egyébként dekonstruálod a geopolitikát és feloldod valami kis választási (politikai) földrajzba, kultúrantropológiába, szociológiába.

Azt írtam, hogy „kezd kialakulni egy olyan geopolitikai alaphelyzet, amely sok tekintetben hasonlít a 104 évvel ezelőttihez”. Azaz: vannak itt evidens különbségek is, amelyekre most nem térek ki.

Hasonlóság – és egyben különbség is – az, hogy most is egy kisebb (regionális) konfliktus kirobbanása „lóg a levegőben” (vagyis nem azt állítom, hogy „biztosan” háború lesz a Közel-Keleten vagy Koreában, de azt igen, hogy mind a két helyszínen többről van szó, mint puszta lehetőségről, amiről Allison Amerika és Kína kapcsán beszél). Lásd az első hozzászólásodra adott válasz 2. pontját. Amúgy azt hiszem éppen elégszer leszögeztem már, hogy én nem elméletet (vagy elméleteket) gyártok, hanem mint amolyan esszéíró (épp most láttam a Le Figaroban egy legalább száz fős aláírási listát valamilyen értelmiségi petíció alján, és örömmel láttam, hogy a sok „író”, „művész”, „filozófus”, egyebek mellett szerepel jó néhány „essayiste”, azaz esszéíró is),  a tényleges  folyamatokat (történéseket, hogy ne mondjam, az élő és így tulajdonképpen  még megragadhatatlan történelmet) kommentálom, illetve próbálok azok lehetséges alakulásával (alakulásaival) kapcsolatban bizonyos prognózisokat vagy hipotéziseket megfogalmazni.

Tehát: 1914-ben a szerb katonai hírszerzés megszervezte Ferenc Ferdinánd meggyilkolását, azaz a tudatos szándékkal, hogy háborút robbantson ki. Ez Christopher Clark könyvéből egyértelműen kiderül. De kiderül még az is, hogy a dolgot az orosz katonai hírszerzés is aktívan támogatta, és legalábbis feltételezhető, hogy a franciáknak is tudomásuk volt a dologról. Itt tehát a „kis háború”-ból keletkezett a „nagy”, valahogy úgy, ahogyan én azt tömörítve leírtam.

Ma nem hiszem, hogy ilyen háborús láncreakció alakulhatna ki (legalább is nem azonnal), hanem arra gondolok, hogy a már most is meglehetősen katasztrofális állapotban lévő amerikai belpolitikai „resilience” (ellenállóképesség) tovább gyengülhet, és egészen odáig elmennék, hogy – mint a 2. pontban írtam – az amerikai  közvéleményt egy újabb közel-keleti vagy koreai háború ’felrobbanhatja’, amin azt (is) értem, hogy vad tömegtüntetések törhetnek ki, és egyéb érdekességek is történhetnek. Ami pedig „a globális geopolitikai konzekvenciákat” illeti, nem a nagyhatalmak közötti háborúra kell gondolni, hanem például arra, hogy ez az Európai Unió magját (itt most elsősorban Németországra, Franciaországra, Olaszországra, a kicsik közül pedig Ausztriára és Belgiumra gondolok), valamint Oroszországot és Kínát egy táborba terelheti (mint ahogy a „kereskedelmi háború” máris ebbe az irányba taszítja őket).

Persze lesznek, akik „feltétel nélkül” kiállnak majd Amerika mellett, de már távolról sem olyan súllyal, mint az iraki háború kirobbanása idején, amikor Nagy-Britannia, Spanyolország és az a bizonyos „new Europe” felsorakozott Bush (W) oldalán. Anglia a Brexit miatt már csak kívülről lehet szolidáris, a „belsők” közül pedig lényegében csak Lengyelország és a három balti ország marad (érdekes lesz majd megnézni egy ilyen helyzetben Magyarország, Szlovákia és Csehország viselkedését).

A konkrétumokról – hogy miért tartom imminensnek a közel-keleti és/vagy a koreai konfliktust – hamarosan írok.

*

Bányai Péter márc. 18-i e-mailje:

Azzal kezded: „kezd kialakulni egy olyan geopolitikai alaphelyzet, amely sok tekintetben hasonlít a 104 évvel ezelőttihez”.

Nos, ezt kéne részletezni…

Remek a múlt elemzése, de hiányolom a jelent, a “potenciális” esetleges szcenáriumokat.

Nem tűnik oly fontosnak, de számomra Nagy Kérdőjel az angliai mérgezés.

Nem értem. De azt tudom, hogy kizárt az, hogy “múltbeli árulásáért büntetik”.

Marad 2 szcenárium.

Oroszország tudatosan provokálja Angliát, Nato-t.

Vagy “valakik” Oroszországot akarják provokálni.

Mindkét változat abszurd, de mást elképzelni se tudok.

Jól spekulálsz. Én is azt tartom valószínűbbnek, hogy „valakik” Oroszországot akarják provokálni, de ezt nyilván nem lehet bizonyítani (mint ahogy azt sem, hogy Putyin volt a tettes). A lényeg itt az, hogy Amerika (és itt most nem annyira Trumpra, mint inkább a security establishmentre és az azt kiszolgáló kongresszusi figurákra gondolok) és Nagy-Britannia is attól retteg, hogy Nyugat-Európa (és ne kerteljünk: lényegében Németország) kiegyezik Oroszországgal. Ezt szeretnék minden lehetséges módon megakadályozni.


Hozzászólás

A magyar-német geopolitikai viszony. 1848-1944

Mivel következő bejegyzésemben (amelyben válaszolok a hozzászólásokra) hívatkozni fogok az alábbi írásomra, gondoltam, ideje volna elérhetővé tenni, még akkor is, ha végleges publikálása előtt itt-ott még kiegészíthetem vagy módosíthatok rajta.

Előhang

Ez a tanulmány a magyar-német geopolitikai viszony szempontjából különösen releváns időszakokat – 1848-49, 1867, 1914-1918 és 1938-1944 – tartja szem előtt. Ennek oka az, hogy tulajdonképpeni tárgyunk – az 1900 és 1918 közötti időszak geopolitikai elemzése[1] – éppen geopolitikai szempontból ebbe a tágabb időkeretbe illeszkedik, tehát legalább nagy vonalakban ezt is érinteni kell. Szintén itt jegyzem meg – bár erre e tanulmányban máshol is kitérek, és a kérdést egy másik írásomban[2] is érintem –, hogy a nemzetállam fogalma felfogásomban a modern kori független és szuverén államot mint nemzetközi jogi szubjektumot jelöli. (Ez azt jelenti, hogy az adott állam minden állampolgára a nemzet mint elismert nemzetközi jogi entitás és így végeredményben „a nemzet” vagy „egyetlen nemzet” része, függetlenül attól, hogy egyes állampolgárok vagy az állampolgárok egyes csoportjai „a nemzet” részének tekintik-e magukat vagy nem.[3]) Ennek értelmében az 1867 és 1918 közötti Magyarország nem volt nemzetállam, mert csupán a közös állam – Ausztria-Magyarország – alkotó részeként lehetett a nemzetközi jog szubjektuma, azaz független és szuverén állam.

A nemzeti állam fogalma ugyanakkor a nemzetállam belpolitikai dimenzióját jelöli. Tartalma pedig az a deklarált vagy nem deklarált hatalmi-politikai cél, hogy az uralkodó, vagyis az állammal azonos nemzetnek mint az állam saját nemzetének a hegemóniáját egyrészt fenntartsák, másrészt folyamatosan megerősítsék és elmélyítsék azokkal a nemzetiségekkel vagy kisebbségekkel szemben, amelyek – pontosabban amelyek szellemi és politikai elitjei – nem tekintik magukat az uralkodó nemzet részének.

A nemzetállam normatív fogalom, de a pusztán jogi dimenzión túlmenően a nemzetközi jogi elismertség miatt pozitív egzisztenciája is van. A nemzeti állam esetében a helyzet ennél valamivel bonyolultabb. Alapvetően ez is normatív – jogi – fogalom, de belpolitikai értelemben csak részleges elismertséggel rendelkezik. A magyar politikai nemzet kiegyezés után „instituált” fogalma ilyen jellegű volt, ami azonban nem jelenti azt, hogy teljes mértékben fikció lett volna. A magyar politikai elit itt két komoly problémával szembesült: egyrészt hiába tekintette ezt a fogalmat a magyar parlament túlnyomó többsége „valóságosnak”, minthogy ez a többség még a demokrácia 19. századi – korlátozott – standardjai értelmében sem volt reprezentatív, e „valóság” problematikus mivolta mindenki számára nyilvánvaló volt. A másik probléma még súlyosabb volt: az ti., hogy a magyar politikai nemzet mögött álló legfőbb „érvnek”, vagyis a magyar „nemzetiség”-nek sem volt többsége az országban (ország alatt itt és a továbbiakban mindenütt a szűkebb, azaz Horvátország és Szlavónia nélküli ún. történelmi magyar anyaországot értem).

Amikor ez a helyzet 1900-ra megváltozott (vagyis a magyar anyanyelvű lakosság a „saját” országában többségbe került), vele együtt a magyar nemzeti állam belső geopolitikai erőviszonyai is megváltoztak. Ettől kezdve a magyar nemzeti állam belső elismertsége átlépte azt a kritikus küszöböt, amelyen túl már valóban ésszerű politikai célként lehetett kitűzni a magyar hegemónia fokozatos elmélyítését. Ezért álláspontom szerint a szó szoros értelmében vett magyar nemzeti államról csak 1900 és 1918 között lehet beszélni, akkor tehát, amikor a szó szoros értelmében vett magyar nemzetállam még nem létezett. Trianon után megfordult a helyzet: Magyarország ekkor már független és szuverén nemzetállam volt, viszont nem lehetett nemzeti állam, mert a magyar nemzet jelentős szegmentumai a magyar állam határán kívül kerültek, és ezzel elvesztették korábbi hegemon pozíciójukat.

Bizonyos értelemben  azonban – mint ez majd ebből a tanulmányból is kiderül – a fogalom az egész 1848 és 1944 közötti időszakra érvényes.

A magyar „nemzetiségi” többség elérésére nagy szükség is volt, mert Magyarország külső geopolitikai helyzete a 20. század első évtizedében alapvetően megváltozott: Németország volt továbbra is a fő geopolitikai háttér, de ez most kizárólagossá vált, mert a Németország ellen (de nyilván nem kizárólag ezért) összefogó nagyhatalmak immár nemcsak Magyarországot tekintették a vilmosi Birodalom hinterlandjának, hanem az egész Monarchiát.

A kérdés alapos megvilágítása a külső és a belső geopolitika szempontjainak együttes alkalmazását igényli.[4] A külső geopolitikai szempontok közül megemlítem a nagyhatalmak világpolitikai szerepét és egymáshoz való viszonyát, továbbá a Magyarország és a nagyhatalmak és a Magyarország és a Balkán közötti viszonyt. A belső geopolitika körébe tartozik a Magyarország és Ausztria, valamint a Magyarország és Horvátország közötti viszony, a magyar nemzeti hegemónia és a nemzetiségi kérdés, a magyar-zsidó viszony, és végül, de nem utolsó sorban a magyar demokrácia és a választójogi reform kérdése. Mindezt kiegészíti majd annak részletes bemutatása, hogy a fenti kérdéskörökre vonatkozó külső és belső geopolitikai percepciók hogyan jelentek meg a sajtóban, amely abban az időben a társadalmi és politikai nyilvánosság legfőbb színtere volt.[5]

1.

A modern magyar nemzet mint politikai közösség, vagyis a magyar nemzeti állam sorsa születésétől (1848 áprilisától) megsemmisüléséig (1918 októberéig) az európai és ezen belül a német geopolitika[6] függvénye volt. Élt hetven évet, mondhatnánk, ami ha nem is „szép” kor, de kevésnek sem kevés, ha egy ember életére gondolunk. Egy állam azonban ennyi idő alatt éppen csak felcseperedhetett. Ez nem kis teljesítmény, különösen, ha meggondoljuk, hogy a világosi fegyverletételtől a kiegyezés megkötéséig a magyar nemzet csak virtuálisan alkotott politikai közösséget, 1867-től pedig fennállt ugyan mint állam, de külpolitikai, védelmi és gazdasági tekintetben nem volt teljesen független, pontosabban nem önmagában, a maga uraként volt független és szuverén.

Egy korábbi, szintén e kutatás keretében elkészült tanulmányomban[7] rámutattam arra, hogy a Horvátország nélküli Magyarországon a századfordulón (egészen pontosan 1900-ban) a magyar anyanyelvű lakosság többségbe került a román, szlovák, német, szerb és rutén anyanyelvűekkel szemben. Ez az 51,4%-os arány 1910-re 54,4%-ra nőtt, és ez a trend (mármint, hogy miközben az összlakosság tíz év alatt csak 8,5 %-kal, a magyarok aránya majdnem a duplájával, 15%-kal nőtt) 1918-ig bizonyíthatóan folytatódott, és még néhány évtizeden keresztül minden bizonnyal folytatódott volna, ha nem szól közbe a geopolitika.  (Ebben a folyamatban az a különösen figyelemre méltó, hogy miközben az ortodox és részben görög-katolikus vallású románok, szerbek és ruténok növekedési aránya is jócskán alatta maradt a magyarokénak, a magyarokkal azonos vallású németek és szlovákok számaránya 4,8, illetve 2,8 %-kal csökkent. További fontos adat, hogy 1910-ben a magyar anyanyelvű lakosság közel 10 %-a – az  összlakosság 5 %-a – zsidó vallású volt.)

A. J. P. Taylor 1954-ben megjelent, de a szakirodalomban még mindig alapműnek számító The Struggle for Mastery in Europe. 1848 – 1918 című könyvében[8] pontosan jelzi azt a geopolitikai helyzetet, vagyis a német-magyar érdekazonosságot, amely 1848 és 1867 között még csak virtuálisan, a kiegyezés megkötése és az első világháború közötti időszakban pedig valóságosan is megalapozta és egyben meg is határozta Magyarország fennmaradását. „A Habsburg abszolutizmus [1849-es] támogatásának az alternatívája – írja Taylor – a nemzeti Nagy-Magyarország [a great national Hungary] és valószínűleg a nemzeti Nagy-Németország [a great national Germany] volt, nem az Osztrák Birodalom tehetetlen fragmentumokká való szétforgácsolódása.”[9]

Nem lehet tudni, hogyan reagáltak volna a korabeli nagyhatalmak Nagy-Németország mint nemzeti állam 1848-49-es esetleges megalakulására.[10] Nagyon valószínű, hogy nem a nyugati nagyhatalmakat Oroszországgal szembeállító „krími koalíció” alakult volna ki[11], hanem az első világháborús francia–orosz–brit koalíció – Németországgal szemben. Oroszország mindenekelőtt azért avatkozott be 1849-ben, mert attól tartott, hogy a magyar forradalom átterjedhet Galíciára és a dunai fejedelemségekben is komplikációkat okozhat, ahol akkor orosz csapatok állomásoztak, de éberen ügyelt arra is, hogy az Ausztria és Poroszország közötti „hatalmi egyensúly” fennmaradjon. (Ausztria pontosan azért volt kénytelen az orosz támogatást igénybe venni, mert Poroszország 1849 májusában ahhoz a feltételhez kötötte a segítségnyújtást, hogy Ausztria elismeri a porosz szupremáciát a „szűkebb” Németországban, a cár viszont semmit sem kért cserében.[12])

Diószegi István rámutat, hogy „az egykori Bundot mindenestül magába foglaló Németország létrejöttét” a nagyhatalmak „ijesztő, de teljesen reális lehetőségnek” ítélték. A frankfurti nemzetgyűléshez kiküldött francia megfigyelő arra az álláspontra helyezkedett, hogy „az egyesített Németország hódító és pángermán hatalom lesz”, és véleményével Párizsban is teljes mértékben egyetértettek.[13]

Bastide francia külügyminiszter[14] 1848 július 31-én a következőket írta frankfurti megbízottjának: „A német egység ezt a több, mint 35 milliós népet sokkal félelmetesebb hatalommá teheti szomszédai számára, mint amilyen a mai Németország. Ennélfogva nem hiszem, hogy bármiféle okunk volna arra, hogy kívánjuk ezt az egységet, és még kevésbé arra, hogy támogassuk azt.”[15]

Az egyetlen figyelemreméltó kivétel ebben a francia kórusban Tocqueville volt, aki Franciaország hanyatlását konstatálva, 1849 nyarán – Louis Napoleon külügyminisztereként – úgy vélte, hogy „egy nagy, egyesített Németországot kell létrehozni, amely megvédheti Franciaországot Oroszországgal szemben”.[16] De őt inkább tekinthetjük a politika labirintusába tévedt teoretikusnak, mint politikusnak.

Az igazság az, hogy a tényleges francia külpolitika nem ilyen elvi – és stratégiai – magaslatokon mozgott, hanem nagyon is pragmatikus volt. Mivel a franciák – legalábbis 1848-ban – meg voltak győződve arról, hogy Ausztria még mindig erősebb, mint Poroszország, úgy vélték, hogy minden, Poroszország erejét megnövelő lépés csökkenti a német egység megvalósításának az esélyét.[17]

Mivel „a német egységet célul kitűző valamennyi terv alapvetően oroszellenes volt”[18], elképzelhető, hogy amennyiben egy új európai nagyhatalom jelenik meg a színen („a Német Szövetség területén élő német ajkú lakosság lélekszámban erősebb volt a 30 milliós Franciaországnál, és megközelítette az egyébként soknemzetiségű cári Oroszország lakosainak számát”[19]), a  Második Köztársaságot épp 1849 májusában elismerő Oroszország már ekkor  felveti  Franciaországnak a szövetségkötés lehetőségét, amelyről Gorcsakov külügyminiszter és II. Sándor cár 1870 szeptemberében beszélt Thiers-nek, és amely végül is több, mint húsz évvel később, 1891-92-ben realizálódott, a franciák állhatatosságának (és pénzének) köszönhetően.[20]

1848-49-ben egyetlen nagyhatalom – Anglia – volt az, amely a legkevésbé sem zavartatta magát a német egységre vonatkozó különböző elképzelések és tervek miatt. Palmerston brit külügyminiszter elutasította frankfurti megbízottja javaslatát, aki arra szerette volna rávenni, hogy támogassa a „liberális Poroszország” által végrehajtott egyesülést, és Ausztria helyett a porosz vezetésű „kisebb Németországot” tekintse inkább természetes szövetségesének. Ugyancsak Palmerston mondta a londoni porosz nagykövetnek 1849 elején a következőket: „Semmilyen érv sem hozható fel a Német Reich eszméje ellen, azon kívül, hogy úgy tűnik, senki sem képes azt megvalósítani.”[21] Diószegi István is azt emeli ki, hogy az angol politikai vezetők Disraeli álláspontját tekintették mértékadónak, aki „a német egységet veszedelmes képtelenségnek minősítette”.[22]

A német egység 1848-49-ben a német liberálisok gyengesége és a porosz uralkodóháznak a dinasztikus érdekeket a nemzeti érdekek elé helyező politikája miatt nem jöhetett létre. De nem kétséges, hogy megvalósulása esetén alapvetően megváltoztatta volna az egész Duna-völgy és a Balkán geopolitikai arculatát, beleértve a Boszporuszt és a Fekete-tenger térségét is.

Figyelemre méltó ebből a szempontból a „mérsékelt liberális” Heinrich von  Gagern Frankfurtban  meghirdetett elképzelése (amellyel a konzervatív  Radowitz, a későbbi porosz külügyminiszter is egyetértett): „Nem elég a saját tűzhelyünknél melegedni. Olyan egységet akarunk, amely magában foglalhatja,  mint a bolygókat a naprendszer, a Duna-völgy összes népeit, amelyeknek sem a képességük, sem az igényük nincs meg a függetlenségre.”[23]

Magyarország ebben a sorban különleges helyet foglalt volna el, ugyanis „a német forradalom a perszonális unióra szándékozott redukálni az egyesülő államok Németországon kívüli kapcsolatait”[24].  Mivel Magyarország – az osztrák örökös tartományokkal és Csehországgal ellentétben – nem volt a Német Szövetség tagja, ez egyrészt biztosította volna számára a tényleges függetlenséget (ezt így gondolták a függetlenségiek és az Apponyit követő nemzeti pártiak is a 20. század elején), másrészt azért fenntartott volna egy fontos – dinasztikus – kapcsolatot is Ausztriával mint az „egyesült német államok” egyik tagjával).

Magyarország – mint erre más összefüggésben korábban már utaltam – a nála jóval nagyobb és sokkal fejlettebb egyesült Németországgal szemben mind gazdasági, mind pedig politikai szempontból alárendelt helyzetbe került volna (mint ahogy – szomszédaival együtt – lényegében ma is alárendelt helyzetben van), de rá nem vonatkozott az a „közép-európai negatívum”, amelyről Diószegi István beszél: az ti., hogy „az egységes Németország magába szándékozott foglalni Csehországot, és nem tisztázta a lengyel területek sorsát, amelyek ugyan nem tartoztak a Német Szövetséghez, de Poroszországnak részét alkották”.[25]

Mindenesetre, ha a 19. század közepén vagy akár a 20. század elején ez lett volna az ára a történelmi Magyarország mint nemzeti állam fennmaradásának, akkor ezt az árat nyugodt lélekkel meg lehetett volna fizetni. Mivel 1848-49-ben inkább a német liberálisok szorultak Magyarország segítségére, semhogy képesek lettek volna ténylegesen támogatást nyújtani számára[26], ezt az árat akkor nem kellett megfizetni. És nem kellett 1918-ban sem, mert Németország az általa tulajdonképpen „már megnyert” háborút[27]  elveszítette.[28] Ebből azonban nem következik, hogy – a saját érdekében és nem Magyarország iránti szimpátiából – nem támogatott volna bennünket, ha olyan helyzetben van.

2.

Volt azonban egy olyan mozzanata a magyar történelemnek – az 1867-es kiegyezés –, amikor a német „geopolitikai segítség” nagyon is valóságos volt. Nemkülönben az ár is, amit fizettünk érte.

A hatvanas évek elején kiéleződött a konfliktus Poroszország és Ausztria között a német hegemónia kérdésében. Amikor Bismarck 1862-ben porosz miniszterelnök lett, ezt a helyzetet örökölte és vitte tovább, azzal a lényeges különbséggel, hogy a porosz alkotmányos küzdelemben (a király pozícióját veszélyeztető parlament megfékezésében) játszott döntő szerepe miatt I. Vilmos porosz király a külpolitikában gyakorlatilag szabad kezet adott neki. Új pozíciójában így sokkal nagyobb eréllyel képviselhette azt a már régebben is hangoztatott nézetét, hogy Ausztria Németországon belül tekintse Poroszországot legalábbis egyenrangú félnek (vagyis ismerje el észak-németországi hegemón pozícióját), és hatalmi súlypontját helyezze át Magyarországra. „Ha Önök – mondta 1862 decemberében gróf Károlyi Alajos berlini osztrák követnek –, ahelyett hogy a súlypontot Németországban keresnék, Magyarországra helyeznék azt át, úgy tartomány együttesük [Länderkomplex] legfontosabb és leglényegesebb alkatelemét egy csapásra kibékítenék…”[29]

Ezt a – Taylor szerint – ultimátummal felérő tanácsot Ausztria természetesen nem fogadta meg, hiszen „az osztrák politikának az volt az alapelve, hogy csak akkor enged bármiben, ha vereséget szenved”.[30] A königgrätzi vereség (1866. július 3.) után azonban, amikor Ausztria kénytelen volt „önként” kiválni a Német Szövetségből[31], alapvetően megváltozott a helyzet.

1848-ban a magyar nemzeti célkitűzések (a birodalmon belüli önállóság kivívása és a történelmi Magyarország feletti magyar fennhatóság biztosítása) „a német forradalom segítségével valósulhattak meg”, ugyanis a „magyar kívánságok teljesülése az osztrák örökös tartományok Németországgal való egyesülésétől függött”[32]. A kiegyezés alapfeltétele pedig – bár az azt előkészítő és Bécs által kezdeményezett titkos tárgyalások már 1864 végén megindultak[33] – az volt, hogy Ausztria teljesen „vonuljon ki” Németországból. Ez egyértelműen a magyar-német geopolitikai egymásrautaltságot bizonyítja mind 1848-ban, mind pedig 1867-ben. Ha az első esetben ennek az egymásrautaltságnak a német forradalom elbizonytalanodása, majd bukása miatt nem lehettek tartós következményei, a második esetben már egy sokkal tartósabb és komolyabb következménnyel számolhatunk: mégpedig a modern magyar nemzeti állam megteremtésével.

Ami közelebbről a kiegyezést illeti, az egymásrautaltság vagy érdekazonosság[34] a jelzett alapfeltétel „negatívja” esetén is fennállt: ha ugyanis Ausztria visszaszerezte volna korábbi németországi hatalmi helyzetét, az nemcsak a porosz vezetésű Észak-Német Szövetség, hanem a magyar önállóság fennmaradását is veszélyeztette volna.[35] Nem csoda tehát, hogy a Ferenc József királlyá koronázásakor Pestre utazó bécsi porosz követ arra a kédésre is választ kívánt kapni, hogy „él-e, s ha igen, mennyiben él a magyarokban a hála érzete Poroszország iránt, amely hatalom befolyásának köszönhetik végeredményben jelenlegi államjogi sikereiket”.[36] Mint tudjuk, a hála nem feltétlenül politikai kategória, ezért nyugodtan eltekinthetünk az idézet első részétől. Annál fontosabb viszont a második rész, mert jól mutatja, hogyan látta akkor Poroszország (és mindenekelőtt Bismarck, aki a követ jelentését minden fontosabb porosz királyi követségnek megküldette) a magyar államjogi szerkezet kialakulásában játszott szerepét.

E pontnál még annyit tartok szükségesnek elmondani, hogy a kiegyezés geopolitikai dimenziója túlmutat annak politikai dimenzióján. Utóbbi arra vonatkozott, hogy Magyarország államjogi helyzete megváltozott, illetve rendeződött az osztrák birodalmon belül. Amikor Palmerston angol miniszterelnök Bismarckhoz hasonlóan már a hatvanas évek elején arra biztatta az osztrákokat, hogy a saját érdekükben egyezzenek meg a magyarokkal, kizárólag ezt a politikai dimenziót (vagyis Ausztria pozíciójának a megerősödését) tartotta szem előtt. És ebben a – pusztán politikai – kontextusban Ausztria megengedhette magának, hogy Palmerston tanácsától ugyanúgy eltekintsen, mint ahogy a Bismarcktól vagy akár a III. Napóleontól jövő sugallatoktól is (a francia diplomácia ugyanis szintén támogatta az osztrák-magyar megegyezést).

A kiegyezés geopolitikája osztrák részről abban mutatkozott meg, hogy Bécs – Königgrätz után – kénytelen volt kiegyezni a magyarokkal, vagyis stabilizálnia kellett az immár Németországon kívül került Monarchiát. Magyar szempontból viszont abban, hogy a magyar államiság (és ezzel a történelmi Magyarország fölötti magyar szupremácia) újjáteremtésére csakis akkor és annyiban kerülhetett sor, amikor és amennyiben a Poroszország körül megszerveződő új német állam megjelent a színtéren mint Ausztriát (Magyarországgal együtt) a saját érdekszférájához vagy befolyási övezetéhez tartozónak tekintő új európai nagyhatalom.[37]

Az „ár” tehát, amit Magyarországnak a kiegyezésért cserébe „meg kellett fizetnie” politikai értelemben (és Ausztria felé!) a teljes – állami – függetlenségről való lemondás volt, geopolitikai értelemben pedig a porosz-német állam Ausztriával, illetve most már Ausztria-Magyarországgal szembeni hatalmi fölényének legalább hallgatólagos elfogadása. És Magyarország szempontjából ez utóbbi vonatkozásnak volt nagyobb jelentősége (akár tudatában voltak ennek akkor a magyar politikusok, akár nem), sok minden egyéb mellett azért is, illetve elsősorban azért, mert ebben benne rejlett nemcsak a magyar nemzeti állam megerősödésének, hanem a  nemzeti és állami, egyszóval a nemzetállami függetlenségnek a német geopolitikai függőség fenntartása melletti lehetősége is.

3.

A magyar-német viszony geopolitikai dimenziója 1914-ben, az első világháború kitörése előtti kritikus napokban tárult fel a maga kíméletlen tisztaságában.  Berchtold osztrák-magyar külügyminiszter mindenképpen hadat akart üzenni Szerbiának, de Tisza István magyar miniszterelnök ellentmondott neki. „Berchtold – írja Taylor – helyre akarta állítani a Monarchia presztizsét; Tiszát csak Nagy-Magyarország érdekelte. Mint előtte Kossuth, ő is Németországot, nem Bécset tekintette Magyarország szövetségesének, és nem sajnálta volna túlságosan a kettős monarchia összeomlását, amennyiben Nagy-Magyarország fennmaradhat. Berchtold azzal törte le Tisza ellenállását, hogy Németországhoz fordult támogatásért. Tisza akkor már nem ellenkezhetett, amikor immár nem Bécs, hanem Berlin szorgalmazta a háborút.”[38]

Taylor itt – ami Tiszát illeti – egy, az első világháború idején rögződött brit sztereotípiát variálva, erősen túloz. Tisza István határozottan magyarcentrikus politikát folytatott ugyan, de a magyar nemzeti állam „függetlenségé”-vel egyidejűleg ő a dualista szerkezetű Monarchia nagyhatalmi státusához is rendületlenül ragaszkodott, és ebben – végső soron – nemcsak a magyar „nagyhatalmiság”, hanem a német hegemóniával szembeni önállóság biztosítékát is látta.[39] Ez az álláspont két szempontból is súlyosan ellentmondásos volt: egyrészt a dualizmus egyértelműen korlátozta a magyar szuverenitást, tehát a dualista struktúrán belül nem beszélhetünk „független” Magyarországról, másrészt 1915 őszére nyilvánvalóvá vált, hogy a Monarchia addig is csupán látszólagos nagyhatalmi állása gyakorlatilag megszűnt, és a németek ennek a helyzetnek egyre inkább érvényt is kívántak szerezni. (A kérdés – és Tisza szerepének – bővebb tárgyalására később térek ki.)

Egy bizonyos szempontból azonban Taylor mégis csak pontosan fejezte ki a lényeget: azt ti., hogy a világháború kitörésének pillanatától Magyarország  immár nem csak általános geopolitikai értelemben függött Németországtól, hanem a kormányzati politika szintjén is – sokszor a bécsi kormány irányvonalával ellentétben – egyre inkább Berlin felé orientálódott. Amikor pedig 1916 novembere után Ferenc Józsefet Károly követte a trónon, és egyre inkább úgy tűnt, hogy az alkotmányos kormányzás útjára visszatérő Ausztria – belső, strukturális okokra, mindenekelőtt az egységes nemzeti állam hiányára visszavezethetően – a  dezintegrálódás felé sodródik, Magyarországnak nem maradt más választása, mint a politikai függetlenség irányába való elmozdulás. Ha Németország 1918 tavaszán és nyarán ura maradt volna a katonai helyzetnek (mint ahogy sajnos nem maradt az), Magyarország – Németország oldalán állva – valóban elnyerhette volna állami függetlenségét, mégpedig területi integritását megőrizve. (Ebben az esetben még idejében kiderült volna, hogy a Károlyi-féle politika, amely az Antant oldalán remélte megőrizni a területi integritást és elérni a függetlenséget, tökéletes illúzió és politikai vakvágány.)

Elnyerhette volna, mondom, de – Tisza István és a magyar politikai elit túlnyomó részének mély meggyőződésével ellentétben –  nem nagyhatalomként, hanem csakis „kis állam”-ként. Ennek tudomásulvétele a német nagyhatalmi státusból és kontinentális hegemóniából adódó konzekvenciák levonását is elkerülhetetlenné tette volna, de valószínűleg nem vezetett volna egy olyan gyarmati helyzethez, amitől például, a már említett Közép-Európa vitán Ágoston Péter, a nagyváradi Jogakadémia tanára tartott.[40]

Hogy Magyarország és Ausztria (mindkettő a maga külön-külön szempontjai és érdekei miatt) geopolitikai értelemben rá voltak utalva Németországra, az vitathatatlan. Ahhoz sem férhet kétség, hogy Németország is rá volt utalva Ausztria-Magyarországra mint „független nagyhatalom”-ra, legalábbis addig, ameddig érdekében állott az európai egyensúly valamilyen szintű fenntartása, azaz ameddig érdekében állott a háború elkerülése. Az feltehető volt ugyanis, hogy az osztrák-német tartományok (ide értve a geopolitikai szempontból rendkívüli fontosságú Tengermelléket és Csehországot is) Németországgal való túl korai egyesítése oda vezetett volna, hogy a többi európai nagyhatalom (Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia és Olaszország) összefog Németország ellen, és háborút kezd ellene.

Végül is a nem csupán hipotetikus, hanem valóságos háborút az idézte elő, hogy az európai nagyhatalmak 1905 körül megértették: Ausztria-Magyarország mindenképpen a német geopolitikai érdekkör része, és csak idő kérdése, hogy előbb csak gazdasági, majd politikai formában is Németországhoz kapcsolódjon. Ezért összefogtak a veszélyes iramban és irányban fejlődő Németország és  szövetségese, Ausztria-Magyarország ellen (Olaszországnak ebből a szempontból nem volt jelentősége), és a „balkáni forgatókönyvet” alkalmazva[41] teljesen „bekerítették” a német hegemóniájú közép-európai hatalmi tömböt. Ebben a kölcsönös csapdahelyzetben nagyon valószínűvé vált a háború kitörése[42], hiszen abban mind Németország és Ausztria-Magyarország az egyik oldalon, mind pedig Franciaország, Oroszország és Nagy-Britannia a másik oldalon alapvetően érdekelt volt.[43]

Végül még egy aspektusra kell itt rávilágítanunk. Nem kétséges, hogy Magyarország geopolitikai értelemben rá volt utalva Németországra. De vajon a „hatalmas” Németország is rá volt-e utalva a nála sokkal gyengébb és geopolitikai szempontból önálló szereplőnek, azaz tényleges nagyhatalomnak még a Monarchia osztrák felénél is sokkal kevésbé tekinthető Magyarországra? Azaz beszélhetünk-e magyar-német és német-magyar vonatkozásban kölcsönös geopolitikai egymásrautaltságról?

Feltétlenül beszélhetünk, ugyanis Németországnak nagyon is fontos érdeke fűződött ahhoz, hogy – szükség esetén – Magyarországra mint Ausztriától független politikai tényezőre számíthasson.

A kiegyezés idején és azt közvetlenül követően Bismarck Magyarországgal kapcsolatos politikáját Ausztria magatartása határozta meg. „Ami a magyarországi hangulatot illeti – írta 1867. október 15-én –, az a kívánságunk, hogy az a lehető legkedvezőbb legyen az ő [Beust] és vállalkozásának sikere számára. Annak szüksége, hogy Magyarországra más szemmel nézzünk, egyedül Ausztria velünk szembeni agresszív politikája révén állhatna elő.”[44] (Kiemelés tőlem: M. G.) Bismarck itt nyilvánvalóan magát a kiegyezést nevezi Beust „vállalkozásá”-nak, ezzel is jelezve, hogy azt – politikai értelemben – egyáltalán nem tekinti a sajátjának.

Ne feledjük el, hogy 1866 júniusában, tehát pár héttel Königgrätz előtt Bécsben francia-osztrák szerződést írtak alá, amelyben Ausztria arra kötelezte magát, hogy a francia semlegességért cserébe, osztrák győzelem esetén a Rajna-balparti – porosz szempontból létfontosságú – területeket átengedi Franciaországnak. Az pedig, hogy 1866 októberében éppen Beust volt szász miniszterelnököt, Bismarck korábbi fő ellenlábasát nevezték ki osztrák külügyügyminiszternek, azt bizonyította, hogy Ausztria a Poroszországgal szembeni vereséget egyáltalán nem tekintette véglegesnek.

Ebben a rendkívül feszült „belnémet” politikai helyzetben került tehát sor a kiegyezésre, amelyet – következésképp – úgy is értelmezhetünk, hogy a lépéskényszerbe került Ausztria a magyar politikai elit támogatásával rendezte sorait, hogy megtehesse a szükséges ellenlépéseket a „fenyegető” porosz túlhatalommal szemben.[45] Ez felveti azt az érdekes kérdést, hogy amennyiben a magyar politikai elit (a Deák vezette Jobbközép és a Tisza Kálmán mögött felsorakozott Balközép) a Königgrätz és Sedan közötti kritikus időszakban egységesen lép fel, vajon nem érhette-e volna el azt, hogy az ún. közös ügyek kategóriájában szereplő hadügyet törvényileg úgy szabályozza, hogy az a magyar nemzeti érdekeknek inkább megfeleljen. Magyarországnak a perszonális unióhoz közelebb álló státusát Bismarck és Poroszország kifejezetten támogatta, és csak akkor mondott le róla, amikor a magyar parlament a véderőtörvényt elfogadta.[46] Így az a bismarcki politika, amely a magyar radikális ellenzék többé-kevésbé burkolt támogatására, tehát csupán egyfajta politikai nyomásgyakorlásra szorítkozott, a hivatalos politika rangjára emelkedhetett volna. Ehhez azonban Deákéknak félre kellett volna tenniük az új porosz (német) nagyhatalommal szembeni fóbiáikat és előítéleteiket (amit a későbbiekben úgy is félretettek, anélkül, hogy azért kaptak is volna valamit), és nem utolsó sorban a kiegyezéssel – a magyar politikai elit meghatározó részének geopolitikai percepciója szerint – újjászülető magyar nagyhatalmi státus illúzióját is.

Magyarország fontossága (Németország szempontjából) az első világháború – mármint a „német győzelemmel” végződő háború – után két vonatkozásban is megmutatkozott volna. Egyrészt a politikailag független és egységes, geopolitikai értelemben pedig a német érdekszférában elhelyezkedő Magyarország megkönnyítette volna az egységes Nagy-Németország szinte biztosra vehető kialakulását (hiszen német győzelem esetén a belpolitikailag teljesen megbénult Ausztria német tartományaiban és a csehországi németek körében az Anschluss iráni igény még sokkal elementárisabb erővel mutatkozott volna meg, mint amennyire a vereség utáni maradék Ausztriában, a teljes politikai spektrumot átfogva megmutatkozott[47]), másrészt a nagyhatalmi státus illúzióját elveszítő „kis-Magyarország” (értsd: a történelmi magyar anyaország) fontos stabilizáló szerepet játszhatott volna a német dominanciájú Közép- és Délkelet-Európában.

A virtuális német világháborús győzelemmel mint kontrafaktuális valósággal Niall Ferguson egyik tanulmánya[48] kapcsán a későbbiekben bővebben is foglalkozom. A kérdés elemzésére – mint arra már A magyar nemzeti hegemónia… című tanulmányomban is rámutattam – elsősorban módszertani okokból van szükségem. Nekem pontosan elég annak valós lehetőségként való felmutatása, hogy Németország megnyerhette volna a háborút, mert ezzel (is) alá szeretném támasztani azt a már többször leszögezett tézisemet, hogy a 20. század eleji (vagy ha úgy tetszik, az 1848 és 1918 közötti) magyar történelmet (beleértve a „nagy háború” történelmét is) alapvetően nyitott folyamatként kell értelmezni, azaz nem „vigasztalhatjuk” magunkat azzal, hogy az események „elkerülhetetlenül haladtak a katasztrófa felé”. Pontosan ebben – a nyitottságban, hogy lehetett volna másképp is – rejlik a dolog feloldhatatlan tragikuma. A bizonyos értelemben máig tartó nyitottság felmutatása azt jelenti, hogy ez volt az egyetlen esélyünk, amelyet a geopolitikai nagykerék forgandósága miatt elveszítettünk, és – nemzeti államként – soha nem szerezhetünk vissza.[49]

Utóhang

Volt egy történelmi pillanat – 1938 és 1944 között –, amikor úgy tűnt, hogy mégis csak visszaszerezhettük.

Az 1938 novembere és 1941 áprilisa közötti visszacsatolásokkal együtt Magyarország területe 171.753 négyzetkilométer, lakosságának száma pedig 14. 843.279 volt (utóbbi 1942. december 31-i adat).[50] Ez a Magyarország – mindkét vonatkozásban – közelebb állt a Horvátország nélküli Magyarországhoz (282.870 négyzetkilométer és – 1910-ben – 18.264.500 lakos), mint az ún. Csonka-Magyarországhoz (93.073 négyzetkilométer és 7.615.117 – 1910 – lakos). Szintén az összehasonlítás kedvéért jegyzem meg, hogy a 2. bécsi döntés (1940 augusztus) utáni Románia területe 189.711 négyzetkilométer, lakosságának száma pedig 12.678.243 volt.[51]

A visszacsatolások geopolitikai kontextusával itt nem kívánok foglalkozni. Csupán annyit jegyzek meg, hogy ezekre a magyar szempontból létfontosságú változásokra csakis azért kerülhetett sor, mert Németország az európai kontinensen hegemón helyzetbe került. A geopolitikai kontextushoz tartozik az is, hogy 1939. augusztusától – vagyis a 2. világháború kitörésétől – 1941. júniusáig – a Szovjetunió elleni német támadásig – Németország az európai hegemóniát a Szovjetunióval megosztva és azzal megegyezve gyakorolta.[52] Ez – többek között – azt is jelentette, hogy a Szovjetunió – ebben az időszakban – hallgatólagosan elismerte és jogosnak tekintette a magyar terület-gyarapodásokat, amelyek így nem tekinthetők csupán a német (és olasz) „hatalmi önkény” megnyilvánulásának, hanem megvolt a maguk geopolitikai racionalitása.

Mivel a területi változások révén Magyarország az ún. tömbmagyarság valamennyi szállásterületét visszakapta, az 1938 novembere és 1944 márciusa közötti országot az 1900 és 1918 közötti magyar nemzeti állam folytatásának tekinthetjük.

Nem tekinthetjük viszont annak attól a pillanattól kezdve, amikor a „magyar nemzeti állam” a magyar „nemzetiség” egyik fontos komponensét, a magyar zsidóságot kirekesztette magából. Ez a „fontosság” 1900 és 1918 között a magyar politikai elit és az egész magyar közvélemény túlnyomó többsége számára nyilvánvaló volt.[53]

1919 után az egymást követő zsidótörvények súlyosan korlátozták a magyarországi zsidók jogait, de 1944 márciusáig a magyar állam a magyar zsidóságot nem iktatta ki a magyar nemzetből. Az 1941-es népszámlálás adatai szerint az összlakosság 77,5%-a magyar, 7,5%-a román, 4,9%-a német és 3,8%-a ruszin anyanyelvű volt. Jiddis anyanyelvűnek 126.312 személy tekintette magát (0,9%), és ezzel lényegében megegyezett a zsidó nemzetiségűek száma, illetve aránya (a németek esetében elég jelentős különbség van a német anyanyelvűek javára). A magyar nemzetiségűek aránya 80,9% volt (11.881.455 személy).[54] A zsidóság túlnyomó többsége tehát egészen 1944-ig nemcsak a politikai értelemben vett magyar nemzetnek, hanem a magyar nemzetiségnek is része volt.[55] Ami azt jelenti, hogy a magyar állam 1944-ben megszűnt nemzeti állam lenni, és faji alapon álló etnikai állammá degradálódott, ennek ismert következményeivel. Nemzetállam pedig azért nem lehetett, mert a német megszállást követően már nem volt szuverén.

Végül még egy – talán nem lényegtelen – megjegyzést tennék. Alaptézisem – a német–magyar geopolitikai viszony meghatározó jelentősége a magyarság és különösen a magyar nemzeti állam sorsa szempontjából – érvényességét nem érinti az a tény, hogy egy adott helyzetben vagy időszakban a német–magyar geopolitikai viszony éppen előnyös vagy hátrányos (esetleg egyenesen katasztrofális) volt számunkra. A lényeg az, hogy ez a viszony határozta meg a sorsunkat az 1848 és 1944 közötti egész évszázad folyamán.

                                                                                                                                                 2015.

 

[1] Vö. Demokrácia és nemzeti hegemónia a száz év előtti Magyarországon, Korunk, 2013/8. Lásd itt.

[2] Lásd az Alternatívák című írás 7., A valós alternatíva című pontját.

[3] Ez még a deklaráltan multinacionális államok esetében is így van. Cameron (konzervetív) brit miniszterelnök például a kormánya programját a parlamentben 2015. május 27-én bemutató királynői beszéd elé írt bevezetőjében így fogalmazott: „put simply: a One Nation Queen Speech from a One Nation Government”, annak ellenére, hogy Nagy-Britanniában négy nemzet – az angol, a skót, a walesi és az észak-ír – létezését ismerik el hivatalosan.

[4] Ugyancsak a külső és a belső geopolitika módszertanának együttes alkalmazásából született Az erdélyi kérdés című tanulmányom is (in: Györgyjakab Izabella szerk.: Kisebbségi alternatívák. Kisebbségi kérdések megjelenítése a Magyar Kisebbségben. 1995-2000. Sepsiszentgyörgy, 2002. 3-27. o.).

[5] Az ún. külső és belső geopolitika megkülönböztetésében és a nyilvánosságban megjelenő geopolitikai percepciók fontosságának elismerésében a francia geopolitikai iskolát követem (vö. Yves Lacoste: Préambule. In: Dictionnaire de Géopolitique. Paris, 1993. 1-34. o; Joseph Rovan: Identité et territoire dans l’histoire de la France et de l’Allemagne. Hérodote, No. 72/73. 1994. 22-29. o; Béatrice Giblin-Delvallet: La cohésion nationale et le mouvement social de décembre 1995: une question de géopolitique interne. Hérodote, No. 80. 1996. 3-23. o.). Lacoste professzor Sorbonne VIII-hez tartozó Geopolitikai Intézetében 1998-ban három hónapot tölthettem mint kutató és vendégelőadó.

[6] A klasszikus (mackinderi alapvetésű) geopolitika kulcsfogalmairól lásd: Molnár G.: Halford John Mackinder, az angolszász geopolitikai iskola megteremtője. In: Czizmadia Sándor–Molnár Gusztáv–Pataki Gábor Zsolt: Geopolitikai szöveggyűjtemény. Második kiadás. Stratégiai és Védelmi Kutató Hivatal, Budapest, 2000. 13-15. o. – Ami a geopolitikát mint kifejezést illeti, egyetértek  Herfried Münklerrel, aki szerint az „meghatározott hatalmi viszonyok földrajzi konstellációinak politikai implikációit jelöli”. (H. Münkler: Der Grosse Krieg. Die Welt 1914 bis 1918. Rowohlt, Berlin, 2014. 866. o.)

[7] Demokrácia és nemzeti hegemónia a száz év előtti Magyarországon. Korunk, 2013/8. 79-92. o.  Laz 1. sz. jegyzetet.

[8] A. J. P. Taylor: The Struggle for Mastery in Europe. 1848–1918. Oxford-New York, Oxford University Press [1954], 1992. Ez a rendkívül gazdagon adatolt, de nem elfogultságoktól mentes könyv világossá teszi, hogy a korabeli nagyhatalmak – Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország, Porosz-, majd 1871-től Németország, Ausztria, majd 1867-től Ausztria-Magyarország, 1861-től pedig Olaszország is – pontosan úgy viselkedtek, ahogyan azt John J. Mearsheimer, az ún. offenzív realizmus teoretikusa The Tragedy of Great Power Politics című elméleti munkájában (Norton, 2001) leírta. Hasonló következtetésre jutott Diószegi István is, megállapítva, hogy „az 1840-es évektől kezdve a kibontakozó nemzeti mozgalom rangot szerzett” ugyan „magának a nagypolitikában is, és a nemzeti átrendeződéssel kapcsolatos megfontolások minden nagyhatalom politikájában első helyre kerültek”, ám „a külpolitika iránytűje továbbra is a bonyolult elemekből összetevődött hatalmi érdek maradt” (A hatalmi politika másfél évszázada. 1789–1939. Budapest, 1997, História-MTA Történettudományi Intézete, 91. o.).

[9] A. J. P. Taylor: I. m. 32. o.

[10] Erre mindenekelőtt a német liberálisok gyengesége és „eszmény-politikája” (Idealpolitik) miatt nem kerülhetett sor. August von Rochau, a reálpolitika fogalmát bevezető német gondolkodó Grundsätze der Realpolitik. I [1853]–II [1869] című munkájában rámutatott, hogy a légvárakat építő negyvennyolcas liberálisok nem vették tekintetbe a „politika törvényei”-t, mindenekelőtt „az erősebb uralmának törvényét”, azt ti., hogy a politika alapvető igazsága a hatalom (Macht) és az uralom (Herrschaft) közötti összefüggés. Az 1871-ben nemzeti liberális párti képviselőként a Reichstagba beválasztott Rochau nem a liberalizmusról való lemondást ajánlotta kortársai figyelmébe, hanem azt, hogy okosabb módszerekkel próbálják meg céljaikat elérni. „Amikor – írta – elérhető közelségbe kerül Jerikó falainak ledöntése, a Reálpolitika azt a tanácsot adja, hogy jobb híján a legegyszerűbb csákány is hatékonyabb lehet, mint a legerősebb kürtök hangja.” (Vö. John Bew: The Real Origins of Realpolitik. The National Interest, 2014. március-április; elérhető itt.)

[11] Vö. A. J. P. Taylor: The Crimean War, 1854–6. In: I. m. 62-82. o.

[12] Vö. I. m. 30-31. o.

[13] Vö. Diószegi I.: I. m. 100-101. o.

[14] 1848 májusa és decembere között.

[15] Taylor: I. m. 16. o.

[16] Vö. Taylor: I. m. 34. A szerző maliciózusan megjegyzi, hogy ez a vélemény „annyira komor volt, hogy a franciák csak 1942-ben fogadták el”. Érdekes, hogy Tocqueville Emlékiratainak (Souvenirs) teljes szövegét is csak 1942-ben publikálták.

[17] Vö. Taylor: I. m. 16.

[18] Taylor: I. m. 27. o.

[19] Diószegi I.: I. m. 97. o.

[20] Vö. Taylor: I. m. 214-215; 333-339. o.

[21] Vö. Taylor: I. m. 16-17.

[22] Vö. Dószegi: I. m. 101.

[23] Idézi – Meinecke Radowitz und die deutsche Revolution című műve alapján – Taylor, i. m. 26.

[24] Diószegi: I. m. 102.

[25] Diószegi I. : I. m. 98. o.

[26] Vö. Taylor: I. m. 30. o.

[27] Vö. Niall Ferguson: The Lost Victory?, in: The Pity of War, 1996, 315-317. o.

[28] Lásd e tanulmány 3. részét.

[29] Idézi Frank Tibor: Bismarck és az osztrák-magyar kiegyezés, in: Nemzetek és birodalmak. Diószegi István 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2010, 155. o. Figyelemre méltó, hogy Bismarck Ausztriát „Länderkomplex”-nek és véletlenül sem „állam”-nak nevezte. Magyarországot viszont feltehetően azért tekintette e komplexum legfontosabb alkatelemének, mert úgy vélte, hogy valóságos állam, vagy legalábbis azzá válhat, függetlenül attól, mi volt az adott helyzetben az alkotmányos státusa. A kiegyezés megkötésének időszakában Pesten állomásozó brit diplomata, R. B. D. Morier is arról ír egyik jelentésében, hogy „a szilárd, modern állam” kialakítása az „egység és koncentráció” nélküli Ausztriában sokkal nehezebb és problematikusabb volt, „mint a hasonló feladat, amelyet olyan tökéletes sikerrel valósítottak meg a francia királyok vagy a branderburgi választók” (vö. Frank Tibor: i. m. 158. o.).

[30] Vö. Taylor: I. m. 131-132. o.

[31] A németországi vezető szerepről Ferenc József végül is csak azért volt hajlandó lemondani, mert Bismarck a monarchia teljes megsemmisítésével fenyegette meg. „A cseh nemzetet – írja Diószegi – az önálló királyság visszaállítására szólította fel, a magyar emigráció osztagait akcióba dobta, és az osztrák-német körök Anschluss-kívánságait is elfogadni mutatkozott.” (Diószegi I. : I. m. 134. o.)

[32] Vö. Dószegi I.: I. m. 97; 102. o.

[33] Vö. Gergely András – Szász Zoltán: Kiegyezés után. Gondolat, 1978. 17. o.

[34] „A hatvanas évek Magyarországán – írja Diószegi István – nem szimpátiát éreztek, hanem kifejezetten averzióval viseltettek a bismarcki Poroszország iránt. Elítélték a porosz miniszterelnök antiliberális belpolitikáját, rossz néven vettéka német ügyekben tanúsított aggresszivitását, és kárhozatosnak, Magyarországra nézve egyenesen veszedelmesnek minősítették elkötelezett oroszbarátságát.” Majd hozzáteszi: „később… elismerték, hogy a német kérdés bismarcki megoldása és a kiegyezés létrejötte között van bizonyos összefüggés”. (Diószegi I.: Bismarck és Andrássy. Magyarország a német hatalmi politikában a 19. század második felében. Teleki László Alapítvány Budapest, 1998. 30. o.) Nos, pontosan erről van szó: az a „bizonyos összefüggés”, vagyis a „porosz-magyar érdektalálkozás”, vagy ha úgy tetszik, a „magyar-német egymásrautaltság”, amit Diószegi – legalábbis a kiegyezésre vonatkoztatva – „történelmi legendá”-nak tekint (vö. D. I.: A magyar külpolitika útjai. Budapest, 1984. 214. o.) fennállt, függetlenül attól, hogy a magyar politikai elit, vagy annak egy része, hogyan vélekedett egyik vagy másik konkrét helyzetben róla.

[35] Az utóbbi – magyar – vonatkozással kapcsolatban lásd a firenzei porosz követ Bismarcknak szóló 1867. április 16-i jelentését (idézi Frank T.: in, i. m. 157. o.).

[36] Idézi Frank T.: in, i. m. 157. o.

[37] Bécs ezt, vagyis hogy Ausztria csak német támogatással maradhat fenn – véglegesen és egyértelműen – csak Franciaország 1870 őszi veresége után értette meg. Ferenc József október 1-én gratulált Schweinitz porosz követnek a győzelemhez, és a következőket mondta neki: „Nem várhatja el tőlem, hogy ez a helyzet lelkesedéssel tölsön el… Nem fogok egyáltalán beavatkozni a dolgok menetébe. Hagyom, hogy történjen minden úgy, ahogy történnie kell.” Schweinitz sokkal pontosabban rögzítette a helyzetet az orosz követnek: „Ha azt kérdezi tőlem, hogy mit ígértünk Ausztriának a barátságáért cserébe, azt válaszolhatom, hogy ’az életet’. Fennmaradását csak a mi jóakaratunknak köszönheti, mivel érdekeltek vagyunk integritásának megőrzésében.” (Az idézetek Taylortól, in: i. m. 212. o.) Az, hogy ezt a meglehetősen brutális tényt Bismarcknak ügyes diplomáciával – először az 1866-os „nagylelkű” békével, majd az Ausztria-Magyarországnak felajánlott szövetséggel – sikerült elkendőznie, nem változtat a lényegen.

[38] A. J. P. Taylor: I. m. 521. Az újabb kutatások, különösen Christopher Clark The Sleepwalkers. How Europe Went to War in 1914  című, 2012-ben megjelent fontos könyve (amellyel a későbbiekben részletesen is foglalkozom majd), árnyalják ezt a képet, vagyis, hogy pontosan ki és mennyire is akarta elkezdeni a háborút. A magyar-német geopolitikai viszony döntő fontosságán azonban ez nem változtat. A másik megjegyzés, ami még ide kívánkozik az, hogy Taylor a legtöbb esetben pontosan jelzi a nagyhatalmak 1848 és 1918 közötti viselkedését, de nem kétséges, hogy erősen elfogult Németországgal és Magyarországgal, sőt talán még a németekkel és a magyarokkal szemben is. Jól látszik ez abból is, ahogy például egy helyt csak úgy mellékesen megjegyzi, hogy „1914-ben a német és a magyar nacionalizmus mindenek fölött állt Közép-Európában, és Oroszországnak a létéért kellett háborút folytatnia – akárcsak 1941-ben, csak akkor még kevésbé előnyös körülmények között”. (I. m. 32. o.) Mintha bizony a szerbek, az oroszok vagy éppenséggel a franciák nem lettek volna ugyanolyan nacionalisták, vagy a brit külügyminisztériumban nem elkötelezett németellenes figurák vitték volna a prímet (vö. Eyre Crowe: Memorandum on the Present State of British Relations with France and Germany, 1907, in: David Owen: The Hidden Perspective. The Military Conversations, 1906-1914, Haus Publishing Ltd, London, 2014, 216-262. o.). Érdekes, hogy ez a brit elfogultság (amely – mint David Owen példája mutatja – távolról sem általános) a mai napig is működik. 2014-ben jelent meg  egy, a boszniai  kontextust sok új és érdekes adattal megvilágító könyv a szarajevói merényletről (Tim Bucher: The Trigger: Hunting the Assasin. Who Brought the World to War), amelynek szerzője – mint Christopher Clark kritikájából  kiderül – úgy állítja be a dolgokat, mintha a trónörökös meggyilkolása a „kegyetlen és elnyomó ellenséggel szembeni érthető elkeseredésből fakadt volna”, mintha a szerb katonai hírszerzésnek és egyáltalán a belgrádi nacionalista hálózatoknak semmiféle szerepük nem lett volna benne. Így a könyv ebben a tekintetben – állapítja meg Clark – csak a Dedijer és mások által kialakított korábbi jugoszláv narratívát ismétli, amely szerint a gyilkosságról, amely „a jugoszláv szabadság” felé tett első lépés volt, kizárólag a boszniai osztrák-magyar hatóságok tehetnek.

[39] Vö. Vermes Gábor: Tisza István. Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 345. o.

[40] Középeurópa. 92. o.

[41] Vö. Christopher Clark: I. m.

[42] Nem azt állítom tehát, hogy a háború „elkerülhetetlen” volt, hanem csupán azt, hogy – szemben a „valószínűtlen háború” 1914 előtt elterjedt toposzával – „nagyon valószínű” volt. Vö. Holger Afflerbach: The Topos of Improbable War in Europe before 1914, in: Holger Afflerbach–David Stevenson eds, An Improbable War. The Outbreak of World War I and European Political Culture before 1914, Berghahn Books, New York-Oxford, 2004, 161-182. o.

[43] Figyelemreméltónak tartom ebből a szempontból a 6. jegyzetben már idézett Herfried Münkler német történész álláspontját: „Die Zeit der einseitigen Schwartzweisszeichnungen in der Ursachenforschung zum Ersten Weltkrieg ist vorbei, und die von Hegel in seiner Vorrede zur Rechtsphilosophie apostrophierte ’Eule der Minerva’ inspiziert eine Landschaft, in der die mit den Ursachen und dem Verlauf der Ersten Weltkriegs befasste Forschung inzwischen ihr Grau in Grau malt. Eindeutige Antworten sind dadurch ebenso unmöglich geworden wie eindeutige Schuldzuweisungen.” (H. Münkler: I. m. 784-785. o.)

[44] Idézi Frank, i. m. 158. o.

[45] André Chéradame rámutat arra, hogy az osztrák császár „a német Beust” tanácsára fogadta el a kiegyezést, de téved, amikor azt a látszatot kelti, hogy az igazi osztrák opcióval szemben, amit „az 1860. októberi diplomának az egész Ausztriára való kiterjesztése” jelentett volna, a kiegyezés egyfajta német opció volt. (L’Europe et la question d’Autriche au seuil du XXe siècle. Plon, 1901. 14. o.) Beust a kiegyezés adott formájának elfogadásával nagyon is az osztrák érdekeket tartotta szem előtt. A német (és természetesen a magyar) érdekeknek jobban megfelelt volna egy olyan kiegyezés, amely csak egy formális (dinasztikus) szállal kapcsolta volna össze Ausztrát és Magyaroroszágot. Miután – Sedant követően – Ausztria alkalmazkodott az új geopolitikai helyzethez, Bismarcknak fontosabbá vált Ausztria-Magyarország Berlinnel szembeni látszólagos függetlensége, mint  Magyarország Ausztriával szembeni nagyobb függetlenségének az erőltetése.

[46] Vö. Diószegi I.: Bismarck és Andrássy. 54. o.

[47] „Az összes párt – egyedül a kommunisták voltak kivételek, akik elsőként beszéltek ’osztrák nemzet’-ről – felvette a programjába Német-Ausztria (…) egyesülését a német birodalommal.” Norbert Schausbergertől idézi Stehler György: Az első osztrák köztársaság politikai és gazdasági orientációs kísérletei. 1918-1922, in: Öt kontinens. Az Új és Jelenkori Egytemes Történeti Tanszék Tudományos Közleményei, ELTE, Budapest, 2004, 341. o. – Lásd még ezzel kapcsolatban Jamie Bulloch Karl Renner című kötetének The State that No-one Wanted című fejezetét (Haus Histories, London, 2009. 95-108. o.).

[48] Vö. The Kaiser’s European Union. What if Britain had stood aside in August 1914? In: Niall Ferguson, ed., Virtual History: Alternatives and Counterfactuals. Basic Books, 1999. 229-280. o.

[49] Lásd az Alternatívák című írás  7. pontját (A valós alternatíva).

[50] Visszacsatolt területek, 1938-1941. In: Magyarország kistérképei. M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet, 1943. 3. o.

[51] Románia. In: Zsebatlasz. M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet, 1940. 11. o.

[52] A kérdés részletes elemzését lásd A mackinderi képlet, avagy a geopolitikai egyensúly esélyei című tanulmányom  (Korunk, 1998/11) 2. 1939-1941 című fejezetében.

[53] Nem is lehetett másként, hiszen – mint erre tanulmányom elején már utaltam – 1910-ben a zsidó vallású lakosság a magyar anyanyelvűek (9.944.627) közel 10 %-át (911.175), és az összlakosság 5%-át tette ki. Bár a zsidó vallásúak számából le kell vonni az 1910-re már meglehetősen csekély számú német és jiddis anyanyelvűeket, nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar többség szempontjából éppen a magyar anyanyelvű zsidóság jelentette a kritikus tömeget. És az sem lehetett mellékes szempont, hogy olyan vidékeken, ahol szinte kizárólag csak nemzetiségiek laktak, a nemzetiségi – főleg szlovák – elitek nacionalizmusával gyakran a magyar zsidók konfrontálódtak. Ezzel nem akarom a korabeli magyar antiszemitizmus létezését kétségbe vonni, de az mindenképpen kívül esett az uralkodó liberális-konzervatív konszenzuson (vö. Vermes G.: Tisza István. 483-485. o.).

[54] Vö. Nemzetiségek a mai Magyarországon. In: Magyarország kistérképei. 1943. 10.

[55] A Magyarország kistérképei című 1943-as kiadvány szerint: „A zsidóság vallása, az izraelita felekezet 724.306 lelket mutat ki.” (I. m. 11. o.)

 


2 hozzászólás

Egy kis háború

Amerikát csupán egyetlen „kis háború” választja el attól, hogy teljesen a padlóra kerüljön.

Max Hastings brit történész egy 2017. novemberi interjúban elmesélte, hogy pár éve kínai tábornokok egy csoportja Angliába látogatott, és a szervezők felkérték, hogy tartson nekik egy előadást. Mivel elmondták a kínaiaknak, hogy írt egy könyvet 1914-ről[1], egyikük megkérdezte tőle, hogy lát-e valamilyen párhuzamosságot az akkori és a mai helyzet között. A válasza a következő volt:

Azt mondtam nekik, hogy igen, látok egyet. Számomra 1914 legironikusabb vonása az, hogy ha Németország nem ment volna bele ebbe a háborúba, szinte semmi sem akadályozhatta volna meg abban, hogy húsz éven belül békés eszközökkel Európa uralkodó hatalma legyen. A németek minden gazdasági és ipari mutató szerint megelőzték Angliát, Franciaországot és Oroszországot. De Vilmos császár és a tábornokai az erőt a katonák számával mérték, és háborúba mentek. A többi már történelem.

Azt javasoltam nekik, hogy az ő kormányuk is feltehetné magának a kérdést, hogy bármilyen fontos is számukra a Dél-Kínai-tenger vagy Tajvan, vajon megéri-e ez nekik, hogy azt a hihetetlen eredményt, amit elértek, kockára tegyék. „De hát vannak ott igényeink!” – fakadt ki egyikük. Azt válaszoltam erre: „Lehet, hogy egyik-másik igényüket jogosabbnak tartom, mint gondolnák, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy érdemes-e ezt az egészet kockára tenni?”            

A brit történész ugyanebben az interjúban – az első világháborús analógiát (vagyis hát azt, hogy a történelem, ha nem is ismétlődik, legalább rímelhet néha, mint egy Mark Twainnek tulajdonított bölcs mondás állítja) tovább variálva – azt is elmondta, hogy a stabilitás a kulcsszó, és egy újabb háborútól leginkább „a stabilitás és az előreláthatóság” menthet meg bennünket.

Olyan államférfiakra van szükségünk – mondta –, akik kimondják, amit gondolnak, és komolyan gondolják, amit kimondanak. A bajok akkor kezdődnek, amikor ezt nem teszik meg.   

Azt hiszem, én voltam az első[2], aki Trump és Vilmos császár személyiségét párhuzamba állítottam. Mindketten narcisztikusak, és természetükké vált a pózolás. Azok a történészek, akiket becsülök, biztosak abban, hogy Vilmos császár 1914-ben nem akart nagy háborút. De elkövette azt a kolosszális hibát, hogy azt hitte, belemehet egy kis háborúba, anélkül, hogy kiváltana egy nagyot. Könnyű hasonlóságokat felfedezni a császár katasztrófához vezető pózolása és Trump némely pózolásai között. Ez nem jelenti azt, hogy háború felé haladunk – nem hiszek az elkerülhetetlenben –, de tudatosítanunk kell, hogy ez a veszély fennáll.         

Amerikát most csupán egyetlen „kis háború” választja el attól, hogy teljesen a padlóra kerüljön. Belpolitikailag, természetesen, nem katonailag. Mert pontosan úgy van, ahogy Gideon Rachman, a Financial Times vezető geopolitikai kommentátora írja[3]: „az évszázad hatalmi küzdelmeit a belső ellenállóképesség, nem a külső erőkifejtés nagysága fogja meghatározni”.

 

[1] Max Hastings: Catastrophe. Europe goes to war 1914, William Collins, 2013.

[2] Úgy látszik, érdekes versenyfutás tanúi vagyunk: ki volt a leghamarabb tisztában Trump-pal?

[3] Gideon Rachman: Russia, America and the contest of sick systems. Internal resilience, not external strength, will determine the century’s power struggles. The Financial Times, 2018. febr. 26.


1 hozzászólás

Hogyan kezdjünk háborút?

Lassan, vagy talán nem is olyan lassan kezd kialakulni egy olyan geopolitikai alaphelyzet, amely sok tekintetben hasonlít a 104 évvel ezelőttihez, mint erre Pjotr Nyikolajevics Durnovo orosz konzervatív politikus 1914. februári Memoranduma kapcsán már utaltam.

1914 első felében egyidejűleg több konfliktus is kirobbanással fenyegetett, mert mindegyikben összeegyeztethetetlen érdekek feszültek egymásnak. Szerbia Ausztria-Magyarország széthullását akarta, Franciaország Elzász-Lotaringiát, sőt az egész Rajna-balpartot, Anglia pedig Németország kontinentális hegemóniájának lehetetlenné tételét. Németországnak és Ausztria-Magyarországnak, az antant-táborból pedig Oroszországnak nem voltak kézzelfogható háborús céljai, ami persze nem jelenti azt, hogy ne akarták volna ők is a háborút.

A revans vágyától fűtött Franciaország mindenképpen szerette volna visszaszerezni Elzász-Lotaringiát, de mivel pontosan tudta, hogy Németország mind katonailag, mind pedig gazdaságilag jóval erősebb nála, minden figyelmét a „balkáni kezdőpont forgatókönyvé”-re (the Balkan Incepcion Scenario) fordította, amelynek a lényege – mint Christopher Clark meggyőzően bemutatta[1] – az volt, hogy a szerb irredentizmus Ausztria-Magyarországgal szembeni támogatásával Bécs és Belgrád között lehetőleg háborús konfliktust kell kirobbantani. Ez ugyanis Oroszországot arra késztethette, hogy szerb szövetségese oldalán beavatkozzon a háborúba, vagyis megtámadja Ausztria-Magyarországot.

Nem volt nehéz azt sem előre kikalkulálni, hogy egy ilyen helyzetben Németország – osztrák-magyar szövetségese segítségére sietve – hadat fog üzenni Oroszországnak, amely viszont – a két ország közötti katonai szövetség értelmében – nyilván számíthatott Franciaország beavatkozására. Mivel ezzel a német hadvezetés is tisztában volt, a lehető legrövidebb időn belül meg akarta támadni Franciaországot, amire a franciák nagyon is  számítottak, már csak azért is, mert az angol katonai vezetőkkel 1907 óta folytatott titkos tárgyalásokon elérték azt, hogy az angolok kilátásba helyezzék szárazföldi csapatok Franciaországba küldését, amennyiben Németország megtámadná Franciaországot.

Az angolok természetesen nem vállaltak semmiféle kötelezettséget a háborúba való belépésre, de tekintettel arra, hogy Németországot lényegében a kilencszázas évek eleje óta fő stratégiai ellenfelüknek tekintették, ez egyáltalán nem esett nehezükre. Ráadásul az is nyilvánvaló volt, hogy az adott hatalmi konstellációban a németellenes háború igazi terhét a két kontinentális szövetséges, Franciaország és Oroszország fogja viselni.

Mindez természetesen csak utólag látszik ennyire tisztán, és meg kell jegyeznünk, hogy véletlenszerű eseményeken vagy az események véletlenszerű alakulásán is múlott, hogy végül is minden úgy történt, ahogy történt (vagyis a háború éppenséggel el is maradhatott volna). Ez azonban nem jelenti azt, hogy a háborúval – és ezen belül különösen Franciaország érdekeivel kapcsolatban – ne  lehetett volna racionális kalkulációkba bocsátkozni, és ennek megfelelő politikai, katonai és diplomáciai lépéseket tenni.

Rainer F. Schmidt német történész érdekes tézist fogalmazott meg[2] ezzel kapcsolatban:

Franciaország, a német felvonulási terv ismeretében, nemcsak módszeresen készült a német császárság elleni háborúra (mint ahogy ez fordítva is történt). Hanem mindenekelőtt Poincaré, a mértékadó francia politikus tudatosan vitte bele az „ősellenséget” egy olyan helyzetbe, amelyben a Franciaország elleni nyugati támadás tűnhetett az egyetlen német cselekvési opciónak. Az elnök finom hálót szőtt a különböző diplomáciai kötelezettségvállalásokból. A cél az volt, hogy Oroszországot és Nagy-Britanniát háborús partnereknek nyerje meg, és bosszút álljon az 1870/71-es háborúban szenvedett vereségért, amely neki szűkebb pátriája[3] elvesztését jelentette. „A Poincaré által megalkotott mechanizmus – mondja Schmidt – kimeríti a háború kirobbantásának tényállását.” Más szavakkal: Franciaország 1914 előtti politikájára nem az esztelenség vagy a meggondolatlanság volt jellemző – Párizs végig egy bizonyos terv szerint cselekedett. Ezzel – írja a Schmidt tanulmányát ismertető Welt am Sonntag – a würzburgi újkortörténész, aki eddig több teljesen meggyőző és részletes tanulmányt jelentetett meg a 19. és a 20. század politikatörténetéről, egy döntő lépéssel tovább ment, mint kollégája, Christopher Clark.      

Most természetesen nem vagyunk – nem lehetünk – abban a helyzetben, hogy egy „visszamenőleges” logika mentén értelmezzük a mai kvázi-háborús állapotokat. De „előre” kalkulálhatunk racionálisan, élve az abból adódó plusz-szabadságunkkal, hogy nem nekünk kell az „ennek megfelelő politikai, katonai és diplomáciai lépéseket” megtenni.

Stay tuned, avagy: maradjanak velem.

 

[1] Christopher Clark: A balkáni kezdőpont forgatókönyve, in: C. Clark: Alvajárók. Hogyan menetelt Európa 1914-ben a háború felé, Park Könyvkiadó, 2015, 360-369.

[2] Sven Felix Kellerhoff: Agent Provocateur. Hat Frankreich 1914 das Deutsche Kaiserreich in den Ersten Weltkrieg gelockt? Der Würzburger Historiker Rainer F. Schmidt weist jetzt nach, wie Paris den Konflikt mit seinem Nachbarland bewusst eskalierte, Welt am Sonntag, 2016. okt. 16. – Schmidt eredeti tanulmánya („Revanche pour Sedan“ – Frankreich und der Schlieffenplan. Militärische und bündnispolitische Vorbereitung des Ersten Weltkriegs) a Historische Zeitschrift című folyóiratban jelent meg (303. kötet, 2. sz; 2016 október).

[3] Raymond Poincaré francia elnök lotaringiai származású volt, családi házukat a porosz megszálló csapatok rekvirálták.


Hozzászólás

Jens Spahn manifesztuma

Ma délután került fel a Die Welt honlapjára Jens Spahn európai manifesztuma.[1] Spahnt mindenki Angela Merkel legkomolyabb pártbeli riválisaként tartja számon, aki mostanig pénzügyminisztériumi államtitkár volt, de Merkel – valószínűleg azzal a céllal, hogy könnyebben semlegesítse – bevonta az új koalíciós kormányba mint egészségügyminisztert.

Spahn pedig, éppen azon a napon, amikor az SPD új vezérei, Andrea Nahles leendő pártelnök és Olaf Scholz pénzügyminiszter és alkancellár az általuk nagyon utált Siegmar Gabriel helyett  Heiko Maas volt igazságügyminisztert delegálták külügyminiszternek, világossá tette, hogy sokkal több ő, mint „egyszerű” egészségügyminiszter.

Általános belpolitikai kérdésekben egyértelműen jobbra áll Merkeltől. Az a véleménye, hogy „az AfD-t felslegessé kell tenni”. A CDU, szerinte, nem engedheti meg magának, hogy tőle jobbra szabad politikai tér maradjon.

Legalább ennyire markáns nézeteket vall az Európai Unióról is. Íme néhány gondolat mai Manifesztumából:

Az EU nem válhat centralizált állammá, a Bizottság pedig kormánnyá. Álmodozó utópiák helyett a nemzetek közötti szoros együttműködésre van szükség, hogy konkrét problémákat pragmatikusan megoldhassunk.  

Európa számára új sikertörténetet kell írnunk. Kevesebb vasárnapi szónoklatot és több realizmust! Emelkedett intézményi önreflexiók helyett kézzelfogható előrehaladás kell konkrét ügyekben. Nyilvánvaló: a nemzetállamok az [európai] „szerződések urai”, és a polgárok túlnyomó többségének a véleménye szerint azok is fognak maradni. Ezt Brüsszelnek is tudomásul kell vennie.   

Ez világos beszéd és egyértelmű üzenet Emmanuel Macronnak és Jean-Claude Junckernek is. Különösen az utóbbinak, hiszen a szorosabb államközi együttműködés – meghatározott kérdésekben – Macrontól sem idegen. De a nagyszabású intézményi reformokról alighanem le kell mondania.

Az új, Saar-vidéki német külügyminisztert a Berlin Policy Journal mai cikke „Mr. Franco-German”-nek nevezte.

Nincs kizárva, hogy az új német kormánynak éppen a német-francia viszony és az Európa-politika lesz az első szakítópróbája.

[1] Jens Spahn: Europa braucht einen Neustart. Die Welt, 2018. márc. 9.


Hozzászólás

Az olasz laboratórium

03. 05.

Bannon nem véleltlenül lelkesült fel az olasz helyzet miatt, és nevezte Itáliát  „a populizmus új Frontier”-jének. „Ti vagytok a laboratórium!” – jelentette ki  Rómában, a választások eredményét látva.

03. 07.

Lássuk akkor, mi is „fő” ebben a laboratóriumban!

Az olasz választásoknak nincs igazi győztese. A legtöbb szavazatot (37%) kapó  jobbközép koalíció és a legerősebb pártnak bizonyuló (32,7%) Öt Csillag Mozgalom (M5S) nem győzött eléggé ahhoz, hogy kormányt tudjon alakítani. Ugyanakkor van két egyértelmű vesztes: Matteo Renzi volt miniszterelnök pártja, a jelenleg is kormányzó PD és Silvio Berlusconi Hajrá Itáliája (FI), amely – 81 éves vezérével együtt – éppen feléledni látszott, és már javában készült a kormányzásra (esetleg éppen a PD-vel együtt, a német GroKo mintájára).

A PD  18,7%-ot kapott (és a három kisebb szövetségesével együtt létrehozott „balközép koalíció” is csak 22,8%-ot). 2014-es eredménye 40,8% volt! Egykori választóinak csak 50,2%-a maradt hűséges a párthoz, 15,6% nem szavazott, 34,20% pedig mást pártot választott (legnagyobb részük az M5S-t).

Berlusconi (brüsszeli támogatóival együtt) arra számított, hogy a jobboldali koalíción belül – a korábbi helyzetnek megfelelően – a Forza Italia lesz a hegemón politikai erő, és a Liga csak amolyan segédcsapatként funkcionál majd. Ehelyett az történt, hogy a választásokon Matteo Salvini pártja 17 és fél százalékot, az FI pedig csak 14 százalékot ért el (szemben a 2013-as 21,6%-kal és a 2008-as 37,4%-kal). Ha ehhez hozzászámítjuk a jobboldali nacionalista Olasz testvérek (FdI) által megszerzett 4 és fél százalékot is, akkor egyértelmű, hogy a jobboldali koalíción belül az euroszkeptikus, szuverenista irányzat került többségbe, és ez a hegemón pozíció a jövőben csak tovább fog erősödni, mert az FI több prominens figurája máris Salvini felé orientálódik.

A fentiekből több lehetőség is adódik.

1) Establishment-ellenes koalíció. Bannon tulajdonképpen már a választások előtt is erről beszélt. A Die Weltwochénak adott interjújában ezt már csak pontosítania kellett.

A populista szavazatok aránya 60-70 százalék. Ez különösen akkor figyelemreméltó, ha meggondoljuk, hogy pár évvel ezelőtt hol tartott az Öt Csillag Mozgalom, és hol tartott a Liga.   

Az a tény, hogy a Liga győzött a Forza Italiával szemben, azt jelenti, hogy Salvini váltja fel Berlusconit a jobboldal de facto vezetőjeként. A több, mint 30 százalékot elért Öt Csillag pedig mandátumot fog kapni arra, hogy legalább megkísérelje a kormányalakítást.

A két populista upstart, az Öt Csillag és a Liga ténylegesen felváltotta a PD és a Forza Italia centrista rendszerét. Az Öt Csillag kicsit tompította euroszkeptikus retorikáját. De azt hiszem, az a közös bennük, hogy euroszkeptikusak. Hogy megkérdőjelezik azt, ami Brüsszelben folyik. És mindkét párt populista jellegű. Bizonyos politikai kérdésekben nagyon eltérő az álláspontjuk. Az egyik inkább baloldali, a másik inkább jobboldali. A migránsok ügyében a Liga határozottan agresszívebb. Mégis azt hiszem, több minden kapcsolja őket össze, mint ami elválasztja őket. A legfontosabb az, hogy ha összefognak egymással és más populista pártokkal, az nagyobb felhatalmazást ad nekik arra, hogy kormányozzanak. A győzelem csak az első lépés volt. Olaszország óriási gazdasági problémákkal küszködik, súlyos problémákkal kell szembenéznie az államadóssággal, a illegális bevándorlókkal kapcsolatban.Ezek a problémák ijesztő méretűek. Ha mindezt tekintetbe vesszük, akkor látnunk kell, hogy egy olyan kormányzó koalícióra van szükség, amely kellő felhatalmazással rendelkezik. Ha a populisták számarányait nézzük – azt, hogy a lakosság több, mint 60 százaléka elutasítja az establishmentet – akkor ez a közös pont, és ez erősebb a különbségeknél.

Bannon a Die Weltwoche főszerkesztőjének, Roger Köppelnek a meghívottjaként előadást is tartott Zürichben március 6-án. A végig tapsokkal és hangos ovációkkal kísért előadásról szóló tudósításában  a Neue Zürcher Zeitung azt írja, hogy „a 64 éves volt befektetési bankár nagy retorikai tűzerővel rendelkező, de korlátolt intellektuális kaliberű emberként mutatkozott be”.              

Ebben kétségkívül van igazság. Bannon valóban nem egy Lenin, bár szereti magát hozzá hasonlítani. De azt el kell ismerni, hogy ráérez a globális establishmentet robbanással fenyegető politikai lehetőségekre, mint azt Trump megválasztásának az esetében is láttuk.

A Liga és az Öt Csillag közötti koalíció azonban kizárt. Salvini, a Liga elnöke egy friss interjúban a következőket mondta erről:

Soha az életben. A Liga-M5S közötti szövetség fake news, szürreális invenció. Nem. Én tiszteletben tartom az Öt Csillag által kapott szavazatokat, mert a választónak mindig igaza van, de akkor is, ezek pauperista segély-szavazatok. A Ligára ezzel szemben azok szavaznak, akik dolgoznak. Velencében, Lombardiában nyilvánvalóan ez a helyzet, de délen is, ránk azok szavaztak, akik a kampányban azt mondták nekem: én nem akarok otthon ülni, tanulni, dolgozni, termelni akarok. Nekem és Di Maionak két teljesen különböző elképzelésünk van Olaszországról: ő az állampolgársági járadékot, a segélyeket érti alatta, én pedig a fejlődést és a 15 százalékos egységes adókulcsot.      

2) Radikális-baloldali koalíció. Miután Matteo Renzi, a PD titkára bejelentette a lemondását – ami persze csak akkor lép érvénybe, ha meglesz az utóda, és ez némi időt igényel – a PD-ben nemcsak az utódlási küzdelem kezdődött el, hanem egy nagyon érdekes belső vita is arról, hogy el lehet-e fogadni Luigi Di Maionak, az Öt Csillag Mozgalom miniszterelnökjelöltjének a koalíciós ajánlatát.

A képviselőházi többséghez 316 mandátum kell, márpedig az Öt Csillag 221 és a balközép 112 képviselőjével ez matematikailag megvan. Kérdés azonban, hogy ez a 17 fős többség elég lenne-e valójában, hiszen a koalíció elfogadása minden bizonnyal a Demokrata Párt szakadásához vezetne, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a közös kormányzást csak a kisebbség támogatja. Igaz, hogy végső esetben talán még a szélsőbal (LeU) 14 bejutott képviselőjére is lehetne számítani, de szerintem ez sem lenne elég, különösen, ha meggondoljuk, hogy az Öt Csillag sem feltétlenül egységes ebben a kérdésben (és egyáltalán semmiben).

3) Marad tehát a legvalószínűbb változat: átmeneti kormány, új választási törvénnyel és új választásokkal, miközben az olaszországi és az európai válság tovább mélyül.

03. 08.

De bármi történjék is az olasz belpolitikában, ettől egy alapvető tény még tény marad: nevezetesen, hogy Olaszországban többségben vannak a szuverenisták, azok, akik az Európai Uniót (az euróval együtt) jelenlegi formájában egyértelműen elutasítják.

Salvini a kampány végére megfeledkezett az euró-tagságról rendezendő referendumról. De a véleménye nem változott:

2002-ben, amikor megérkezett az euró, Olaszországban kevesebb volt a munkanélküli, mint Németországban. Aztán Berlin megcsinálta a maga valutáját, és mi elkezdtünk tönkremenni.

Az eurót elhibázták, és meg fog szűnni. Én már létrehoztam egy csapatot, amely tudni fogja, mi a teendő, amikor elkövetkezik ez a pillanat.

Az olasz balközép (a liberális jobbközéppel együtt) beszorult az anarchista és mégis az állami redisztribúció bűverejébe kapaszkodó baloldali és a nacionalizmust meglovagoló jobboldali radikalizmus közé. Bannon a két szélső pólus összefogásáról prédikál, de neki tulajdonképpen mindegy: az összefogás következik-e vagy a széthullás. A fascio[1] vagy sfascio[2].

Claudio Cerasa, a jobboldali liberális Il Foglio főszerkesztője a választásokat követően keserűen összegezte a helyzetet:

Ebben a választási kampányban sokat beszéltek a fasizmus, a hirhedt és nevetséges „fekete hullám” visszatéréséről. Az igazi veszélyt jelentő hullám azonban a felbomlás hulláma (l’onda sfascista) lett. És mától kezdve sokan teszik majd fel a kérdést, hogy talán többet is lehetett volna tenni ez ellen a hullám ellen.

Az olasz választásokkal vagy–vagy-helyzet alakult ki Európában. Emma Bonino volt olasz külügyminiszter és európai biztos, aki a balközép koalíció részeként induló és – a jobboldal vádjai szerint Soros György által támogatott – Più Europa listavezetője volt, és március 4-én két és fél százalékot kapott, ezt így fogalmazta meg: „Az igazi szembenállás a zárt és szuverenista és a nyitott, az európai integrációt sorsszerűnek tekintő blokk között húzódik.”

E küzdelem olaszországi „frontján” az integrációt elsősorban értékközösségnek tekintő baloldali liberálisok (akárcsak a Berlusconiba kapaszkodva teljesen hiteltelenné váló jobboldali társaik) csődöt mondtak.

Ez utolsó figyelmeztetés kell hogy legyen az európai integrációpártiaknak: vagy „nemzeti” (értsd: kormányzati), vagy globálisan is versenyképes, az európai rend legfontosabb elemeit megőrző és megvédő európai szuverenitás. Vagy összeurópai szinten tehetetlenségbe és anarchiába fulladó nemzeti érdekérvényesítés, vagy Európa mint szuverén hatalom.

A helyzet pillanatnyilag az, hogy míg az utóbbit – együtt és csakis együtt – Franciaország és Németország még mindig nem meri felvállalni, a nemzeti érdekérvényesítés hívei egyre erősebbé és szervezettebbé válnak.

A visegrádiak eddig is komoly veszélyt jelentettek az európai szuverenitás szempontjából. De Olaszországgal együtt elérhetik azt a kritikus tömeget, amely véget vethet a puszta szabadkereskedelmi övezeten túlmutató érdemi integrációnak. Különös tekintettel arra, hogy most már megjelent a színen az integráció elmélyítését ellenző északi blokk is.

De ha netán így alakulnának a dolgok, akkor sincs vége a világnak. Lehet, hogy a jelenlegi felemás integráció építményének össze kell omlania ahhoz, hogy létre lehessen hozni azt, amit a franciák Europe comme puissance-nak neveznek.

E-mail cím: geonaplo@gmail.com   

[1] fascio ol. = (vessző)nyaláb. A római lictorok („közszolgák”) és az olasz fasizmus jelvénye.

[2] sfascio ol. = szétesés